Sudety, G. Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska


Lista Jaskiń według długości

Powyżej 100 m długości, lub pow. 25 m deniwelacji

1 Jaskinia Niedźwiedzia dł. ok.4500 de. 112 (-29.7, +88.6) Sudety
2 System Chelosiowa Jama - J. Jaworznicka dł. 3670 de. 61 m (-58 , +3) Rejon Świętokrzyski
3 Jaskinia Pajęcza dł. 1183 de. 25 (-17, +8) Rejon Świętokrzyski
4 Jaskinia z Filarami-Prosta dł. 568   Sudety
5 Jaskinia Radochowska dł. 502 gł. -- Sudety
6 Jaskinia na Potoku dł 482 de. 12  
7 Szczelina Wojcieszowska dł. 440 de. 112,6 (-93, +19,6) Sudety
8 System Odkrywców - Prochownia - Szczelina na Kadzielni dł. 392 de. ok 25 m Rejon Świętokrzyski
9 Jaskinia Skorocicka dł. 352 de. 5 (+5) Niecka Nidziańska
10 Jaskinia w Wiśniówkach dł. 342 de. 1,6 Niecka Nidziańska
11 Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance dł. 279 de. 23 (-8, +15) Rejon Świętokrzyski
12 Jaskinia Raj dł. 240 gł. 9,5 Rejon Świętokrzyski
13 Jaskinia Jedynka dł 230 de. 17 m  
14 Jaskinia Nowa dł. 232 de. 49 Sudety
15 Jaskinia Porcelanowa niedostepna dł. 211 gł. 25 Sudety
16 Jaskinia na Ścianie dł. 205 de. 21 (-12,+9) Sudety
17 Jaskinia Sawickiego dł. 173 gł. 3 Niecka Nidziańska
18 Jaskinia Imieninowa dł. 170 gł. 58 Sudety
19 Jaskinia w Aleksandrowie dł. 163 de. 4 Niecka Nidziańska
20 Jaskinia Zbójecka w Łagowie dł. 160 de. 22 (-17, +5) Rejon Świętokrzyski
21 Jaskinia w Wąwozie dł 150    
22 Jaskinia Błotna (Pierwszomajowa) dł. 140 gł. 40 Sudety
23 Złota Sztolnia dł. 136 gł. 26 Sudety
24 Jaskinia Kryształowa dł. ok. 130 gł. ok. 30 Sudety
25 Jaskinia z Rondami dł. 124 gł. 5 Sudety
26 Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny dł. 122 de. 4,5 (-1,5 ,+3) Niecka Nidziańska
27 Biały Kamień dł. 120 gł. 50 Sudety
28 Jaskinia Kontaktowa dł. 119 gł. 23 Sudety
29 Jaskinia Północna Duża dł. 115 gł. 39 Sudety
30 W Gackach dł. 115 gł. - Niecka Nidziańska
32 Prochownia - Jaskinia Odkrywców dł. 111   Rejon Świętokrzyski
33 Aven w Połomie dł. 108 de. 27 (+4,-23) Sudety

Dodatkowo:

  Jaskinia Dziurawy Kamień dł. 20 Sudety
 
Jaskinie obecnie niedostępne

  Jaskinia w Sztolni Teresa na Miedziance dł. 270 de. 16 Rejon Świętokrzyski
  Jaskinia Za Sztolnią dł. 118 de. 54 (-47, +7) Sudety
  Sądejowa Szczelina dł. 40 de. 30 (-27, +3) Sudety
 
Jaskinie obecnie nie istniejące

  Jaskinia Gwiaździsta dł. 562 gł. 65 Sudety
  Jaskinia w Rogóżce dł. 350   Sudety
  Jaskinia w Laskowej I dł. 170 18,5 (-15, +3,5) Region Świętokrzyski
  Jaskinia Jasna dł. 146 de. 95 (-81, +14) Sudety
  Jaskinia Nad Skrajnią dł. 124 gł. 29 Sudety
  Jaskinia Wałbrzyska dł. 121 de. 19 (-11, +8) Sudety
  Jaskinia Środkowa dł. 120 de. 32 (-30, +2) Sudety
  Jaskinia Głęboka dł. 49 gł. 38 Sudety
  Jaskinia w Rudkach dł. 45 de. 30 Region Świętokrzyski

Lista podana wyżej zawiera jaskinie terenu Gór Świętokrzyskich oraz Sudetów i pochodzi z książek: Jaskinie Sudetów i Jaskinie Rejonu Świętokrzyskiego wydanych w 1996 r. przez PTPNoZ i została póniej uzupełniona (np. A. Wojtoń 2002). W rejonach tych dużo jaskiń o znacznych rozmiarach zostało całkowicie zniszczonych przez kamieniołomy (np. popularne: Gwiaździsta - 562 m długości, czy Jasna - 95 m deniwelacji) lub pozostaje niedostępne na skutek zawałów. Jaskinie, do których wejście jest obecnie niemożliwe znajdują się w dolnej części wykazu. Wiele obiektów zostało zmienionych na skutek robot górniczych - lub w ich wyniku została połączona z powierzchnią - co nastręcza trudności w zakwalifikowaniu ich do jaskiń. Takimi obiektami są Złota Sztolnia i Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do menu opisów szczegółowych regionów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na główną stronę.

Ostatnia zmiana 2014.12.02