Jaskinia Skorocicka

DŁUGOŚĆ:      352 m
DENIWELACJA:    5 m (+5 m)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  198,199,200 m n.p.m. 
POŁOŻENIE OTWORU:  Skorocice, Dolina Skorocicka 
Plan Jaskini Zbojeckiej W Lagowie

Kras gipspsowy w Skorocicach

Otwór Jaskini Dzwonów, najłatwiejszego
dostępu do Skorocickiej od północy.

PODSUMOWANIE:
Największa jaskinia w Polsce rozwinięta w gipsach. Od czasu, kiedy to w XIX wieku była atrakcją turystyczną dla kuracjuszy z pobliskiego Buska Zdroju, z pewnością, można tak rzec, mocno podupadła. Teren zarósł zaroślami, okoliczny ludek zadbał o obecność w jaskini starych tapczanów, wiader i innych śmieci. Podczas penetracji na jesieni roku 2001, udało się nam znaleźć w środku nawet zdechłego psa. Gdyby nie te odpychające "atrakcje" jaskinia była by całkiem ciekawa, a tak żywa dusza tam nie zagląda. (Pobliskiego Buska Zdroju też nikomu nie polecam).

OPIS JASKINI:
Jaskinia jest czynnym, poziomym przepływem potoku Skorocickiego w krawędzi doliny. Obszerny tunel, którego dnem płynie niemal na całej długości potok Skorocicki, podzielony jest na dwie części. Pierwsza, między otworami północnym i środkowym, jest wyższa (do 10 m), częściowo zawaliskowa.

Kras gipspsowy w Skorocicach

Główny korytarz w północnej części jaskini zimą

Rozwinęła się ona w gipsach szkieletowych. Dalej w kierunku otworu południowego korytarz jes niższy, jego wysokość sięga 5 m. Te partie jaskini częściowo rozwinęły się w gipsach szklicowych i nie mają nigdzie charakteru zawaliskowego. W wielu miejscach od ciągu głównego odchodzą ciasne, błotniste korytarzyki. Na ścianach głównego ciągu występują licznie formy wykształcone przez płynącą wodę: myte kanały, ślady starszego poziomu koryta, czy kominki krasowe. Ponadto liczne są wtórne formy gipsowe w postaci krzeczkowatych, groniastych i paciorkowatych skupień.
Większa część ciągu głównego jest oświetlona światłem dziennym wpadającym przez otwory.
Dostęp do jaskini wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Kras gipspsowy w Skorocicach

Otwór Jaskini Dzwonów, zdjęcie z lat 50-tych

HISTORIA POZNANIA:
Jaskinia znana od dawna. W XIX wieku była atrakcją turystyczną dla kuracjuszy pobliskiego uzdrowiska - Buska Zdroju. W od XIX wieku prowadzono tu liczne badania naukowe. Wzrost długości jaskini w stasunku do danych podawanych wcześniej, wynika z dokładniejszych pomiarów (do podanej długości nie doliczono, jak poprzednio, sąsiednich jaskiń - Dzwonów i Górnej) i niewielkich odkryć poczynionych w latach 90-tych przez zespół inwentaryzujący.
Od roku 1960 jaskinia jest chroniona jako rezerwat przyrody.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kowalski K.: "Jaskinie Polskie", Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 2. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie Niecki Nidziańskiej", Warszawa 1998.
 3. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej", Jaskinie 3(16)1999
 
Nacieki lodowe w okolicy otworu zimą
 
Potok po wypynięciu z jaskini
 
Środkowy otwór jaskini
 
Potok po wypynięciu z jaskini
 
Główny korytarz w południowej części jaskini
 
Korytarz Zbyszka Rubinowskiego

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.03.02