Jaskinia Pajęcza

DŁUGOŚĆ:       1183 m
DENIWELACJA:     25,5 (-17,5, +8) m
WYSOKOŚĆ OTWORU:   około 260 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Góra Kopaczowa, Jaworznia koło Kielc, Gmina Piekoszów
Plan Jaskini Pajęczej
Kocioł z ciekawymi przekrojami skał
Kocioł z ciekawymi przekrojami skał

PODSUMOWANIE: Pozioma jaskinia stanowiąca niegdyś część Systemu Chelosiowej Jamy. Jest to system poziomych korytarzy o mniejszej ilości błota niż w jaskini Chelosiowej. Jaskinią opiekują się członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach. Kontakt: Andrzej Kasza: andrzejka@poczta.onet.pl tel. 602302405.

OPIS JASKINI: Korytarze jaskini rozwijają się generalnie na zachód wzdłuż ściany kamieniołomu. Niewielki pionowy otwór zabezpieczony stalowymi drzwiami sprowadza do malej salki. Dalej prowadza dwa niskie korytarzyki. Wschodni kończy się po kilku metrach ścianą namuliska. Ten punkt położony jest ok. 15 m od Chelosiowej Jamy. Z boku wystają korzenie traw i krzewów. Zachodni doprowadza do korytarza poprzedzielanego wantami. Łączy się on z Niską Salą o wysokości 30 cm do metra. Jej strop pokrywają gęsto nacieki. Przez niewielką pochylnię dostać się możemy do systemu wysokich, mytych korytarzy. Dalej ciasny przełaz prowadzi do Kolektora o wysokości 6 m, szerokości 5 m i długości 80 m. W jego spągu znajdują się bardzo interesujące wymycia w namulisku. W końcowej części dno wyściełają duże wanty z pięknego krystalicznego kalcytu. W tej części zaczyna się kilkusetmetrowy labirynt korytarzy o charakterze ładnie mytych meandrów i rur kierujących się na zachód i północ. Jaskinia w tym rejonie zbliża się ponownie do ściany kamieniołomu, gdzie zimą stwierdzono występowanie licznych wywiewów ciepłego powietrza z niedostępnych szczelin. Na szczególną uwagę zasługuje przepiękny kocioł eworsyjny w sali Fata Morgana odsłaniający bardzo zróżnicowane warstwy skał (patrz zdjęcie).
Namuliska w jaskini są zróżnicowane, gliniaste, ale często też i piaszczyste z przyjemnego, niemal plażowego piasku. W namulisku woda wykształciła ciekawe formy, stąd poruszać się po jaskini można tylko wyznaczonymi fragmentami korytarzy. Nacieki występują głównie w części przyotworowej, a ich różnorodność wyraźnie ustępuje Chelosiowej Jamie.

HISTORIA POZNANIA: Otwór znany był od lat 70-tych eksploratorom Chelosiowej Jamy. Dalsza eksplorację prowadzili członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach począwszy od czerwca 1997. W jaskini można spodziewać się kolejnych ciekawych odkryć.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kasza A.,"Jaskinia Pajęcza", Jaskinie 1(8) 1998.
 2. Gubała J., Kasza A.,"Jaskinia Pajęcza - kolejny kilometr w Górach Świętokrzyskich", Jaskinie 2(15) 1999.
 3. Kasza A., Saganowski M., "Jaskinia Pajęcza - eksploracja Partii Ropnych", Jaskinie 4 (45) 2006.Kolektor w Jaskini Pajęczej. Kolektor w Jaskini Pajęczej
"Kolektor" w Jaskini Pajęczej. "Kolektor" w Jaskini Pajęczej.
Kolektor w Jaskini Pajęczej Wejście do Kolektora
"Kolektor" w Jaskini Pajęczej. Wejście do "Kolektora".
Formy w namulisku Kolektor w Jaskini Pajęczej
Formy w namulisku. "Kolektor" w Jaskini Pajęczej.

POWROT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.03.30