Jaskinia Błotna (Pierwszomajowa)

DŁUGOŚĆ:      155 m
GŁĘBOKOŚĆ:     40 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  495 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Góra Połom, gmina Wojcieszów
Plan Jaskini Błotnej

OPIS JASKINI: Do wnętrza jaskini prowadzą dwa otwory znajdujące się blisko siebie. Jaskinia zaczyna się salą wejściową z pochyłym stropem. Jej dno pokryte jest kamieniami i liśćmi. Brak nacieków, sucho. Z salki kierujemy się pochylnią ku NE, po drodze pokonując prożek z kamieni. Po prawej stronie w kierunku SE mijamy ciasny korytarz zagrodzony kamieniami. Poniżej ciasnego korytarza jaskinia rozchodzi się w dół i poziomo w kierunku NW. Idąc poziomo dochodzimy do pochylni biegnącej pod górę. Wychodzimy nią nad studzienkę połączoną z salą wejściową. Jest to pierwszy zamknięty ciąg tej jaskini.
Cofamy się do rozejścia, skąd schodzimy w dół. Przez zacisk i ciasny korytarzyk wychodzimy nad pochyloną studzienkę. Trawersując ją dochodzimy do krótkiego korytarzyka o mytych ścianach, skąd przez ciasne przejście dostajemy się do małej salki z pochyłym dnem. Na dnie sali kamienie i mała ilość nacieków. Stąd prowadzi dalej wąskie przejście, zagrodzone kamieniami, do ciasnego korytarza wcześniej poznanego. Jest to drugi zamknięty ciąg jaskini.
Wracamy do studzienki, którą schodzimy do następnego rozdroża. W kierunku SW mały korytarzyk pokryty kamieniami i gliną. Z rozdroża w kierunku N schodzimy do kolejnej studni, rozwiniętej na szczelinie w kierunku NE. Ma 5 metrów głębokości, ściany myte, na dnie leżą drobne kamienie. Wracamy do rozdroża, w kierunku E przez okienko w ścianie wchodzimy do dalszych partii. Tu dochodzimy nad wcześniej poznaną studnie. Jest to trzeci zamknięty ciąg jaskini.
Od studni z korytarzykiem poruszamy się w kierunku E. Dochodzimy do następnego rozdroża. Ku S ciągnie się pochyły korytarz, biegnący w górę przez parę metrów. Rozdroże i korytarz pokryty kamieniami i gliną. Z rozdroża wejść można też do wysokiego a wąskiego korytarza. Ściany pokryte polewą kalcytową, na dnie trochę kamieni. Dochodzimy do kolejnej pochyłej studni. W tej części jaskinia jest bardziej mokra, pojawia się więcej nacieków. Po zejściu studnią dochodzimy do długiego, wąskiego, meandrującego korytarza. Korytarz biegnie w dół w kierunku E i ma 15 m deniwelacji. Ściany mokre, miejscami spływa z nich woda. Okresowo w dolnej części korytarza płynie mały strumyk wody. Na ścianach korytarza miejscami występuje biała polewa zabrudzona błotem. W korytarzyku spotykamy drobne formy draperii, małe kolumny, żeberka, poutrącane stalaktyty, grzybki naciekowe. Szata naciekowa ma kolor brązowy i jasno brązowy. Spąg kamienisto-gliniasty, miejscami występuje sporo gliny. Koniec jaskini to zwężający się korytarz nie do przejścia, widać dalsze partie do których wpływa woda, wyczuwalny jest mały ciąg powietrza. Na końcu korytarza na dnie występuje oczko wodne z błotem, a ściany pokrywa czerwona glina. Jaskinia we wstępnych partiach sucha, a w dalszych mokra, miejscami wypływa ze ścian woda, dnem okresowo płynie strumień. Namulisko gliniasto-kamienne. W jaskini występują różnorodne formy naciekowe. Sala wejściowa całkowicie oświetlona.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia odkryta 1.05.1977 roku przez członków Speleoklubu "Bobry" z Żagania. Pierwsza nazwa jaskini to Jaskinia Pierwszomajowa. Ze względu na duże ilości błota i wilgoci zmieniono nazwę na Jaskinia Północna Błotna, a następnie na Jaskinia Błotna. Pomiary wykonali w 1992 roku F. Kramek, A. Kulbiński, A. Majgier i D. Niedośpiał, a zdjęcia wykonał R. Konieczny.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kramek F.: "Jaskinia Błotna" - [W:] Jaskinie Regionu Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 20001.03.12