Jaskinia Nad Skrajnią

DŁUGOŚĆ:      124 m 
GŁĘBOKOŚĆ:     29 m 
WYSOKOŚĆ OTWORU:  561 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Góra Połom, gmina Wojcieszów 

OPIS JASKINI: [Ponieważ jaskinia nie istnieje, opis skrócono do jej charakterystyki ogólnej.] Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Szata naciekowa jaskini skupiona była w zasadzie poniżej głębokości 12 m. Wykształcona była głównie w postaci brązowych i czerwonych polew i draperii oraz pól ryżowych o niewielkich rozmiarach. W znacznie mniejszej ilości występowały białe stalaktyty i niewielkie tylko draperie. Osady jaskiniowe w górnych partiach jaskini praktycznie nie występowały. Poniżej aż do dna Wielkiej Sali były pokryte rumoszem pochodzącym z obrywów stropowych, a w studzience wejściowej z wsypu zewnętrznego. Nie dokonywano odkryć gruzowiska na dnie Wielkiej Sali. Poniżej na dnie zalegały duże ilości zawodnionych glin barwy czerwonej oraz rożnej ziarnistości materiał skalny noszący ślady transportu. Wódę stwierdzono jedynie w formie sączeń i wykropleń ze stropu Małej Sali i poniżej. Studnia wejściowa i Wielka Sala były zupełnie suche.

HISTORIA POZNANIA: Otwór odsłonięto podczas robot strzałowych w listopadzie 1987 roku. Parę dni później w Wielkiej Sali był R. Stański, by ponownie pod koniec listopada, po odgruzowaniu otworu wraz z J. Szynalskim i T. Rojkiem, dokonać pomiarów i sporządzić opis jaskini. W grudniu 1987 roku jaskinia została zniszczona.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Rojek T.: "Jaskinia Nad Skrajnią" - [W:] Jaskinie Regionu Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.09.23