Jaskinia w Gackach

DŁUGOŚĆ:      115 m
DENIWELACJA:    +2 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  240,241 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Gacki-Sołectwo
Plan Jaskini w Skorocicach u Ujœcia Doliny

OPIS JASKINI:
Jaskinia rozpoczyna się meandrującym, wąskim korytarzem o dł. 57 m. Dalej, za przewęrzeniem korytarz rozszerza się, choć dalej jest dość niska (do ok. 1,5 m). Salki w tej części mają charakter zapadliskowy, tylko ostatnia, z której odchodzi korytarz na północ, pokryta jest gipsowymi "płetwami" w kształcie szabel o dł. ponad 1,3 m. Sala jest bardzo błotnista. Jaskinia rozwinięta jest w gipsach szklicowych.

HISTORIA POZNANIA:
Jaskinia znana jest miejscowej ludności od dawna. Prawdopodobnie do niej odnosi się wzmianka o otworze J. Flisa (1954). Otwór zlokalizowano ponownie w roku 1985. Spenetrowano wtedy ok. 30 m jaskini (Wołoszyn 1990). Materiały dokumentacyjne zebrali w 1999 A. Gubała i A. Kasza.
Dalszych odkryć (sale za przewężenem) dokonali w Październiku 2000 członkowie Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie Niecki Nidziańskiej", Warszawa 1998.
 2. Wojtoń A., "Nowości z Niecki Nidziańskiej", Jaskinie 2(23)2001

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.08.23.