Jaskinia Środkowa

DŁUGOŚĆ:      120 m
DENIWELACJA:    32 m (-30 m, +2 m)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  548 m n.p.m. 
POŁOŻENIE OTWORU:  Góra Połom, gmina Wojcieszów 

OPIS JASKINI: [Ponieważ jaskinia nie istnieje, opis skrócono do jej opisu ogólnego.] Nieduży otwór wejściowy znajdował się w litej skale i miał kształt prostokąta nieregularnego. Ciasnym przejściem można się było dostać do wstępnych partii jaskini. Z Partii Wstępnych ciasną studzienką z zaklinowanym kamieniem schodziło się na stromą pochylnię. Spąg pokryty był dużymi odłamkami polewy kalcytowej. Z upadowej wchodziło się do Sali Złomisk, której spąg pokryty był dużymi blokami skalnymi. Na wprost wejścia do sali na ścianie znajdowała się biała polewa kalcytowa. Pozostałe ściany pokryte były polewą o barwie brązowej. Na południowej ścianie tej sali dwa kominy wyprowadzały do niewielkiego Górnego Korytarza, który znajdował się powyżej poziomu otworu. Z Sali Złomisk można było także zjechać studzienką do Sali Olbrzymów, która dno miała pokryte dużymi blokami skalnymi. Z tej sali można było osiągnąć - idąc w kierunku N, przechodząc przez Wysoki Korytarz i studzienkę - Salę z Wantą. Ściany studzienki pokryte były polewą z dużą ilością grzybków. Pośrodku sali stał duży blok skalny. Najniższy punkt jaskini znajdował się w Sali z Zawaliskiem (-30 m), do której można się było dostać z Sali Olbrzymów we E jej części. Ściany sali były nieregularne o skromnej szacie naciekowej. Dno sali pokryte rumoszem skalnym.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini odgruzowali F. Kramek i L. Grzebski w marcu 1989 roku. Dalszą eksplorację prowadzili członkowie Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego do początku kwietnia 1989 roku. Pomiary wykonali F. Kramek, L. Grzebski i R. Tęcza. Jaskinia uległa zniszczeniu w kwietniu 1994 roku, na skutek postępujących prac w kamieniołomie.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kramek F.: "Jaskinia Środkowa" - [W:] Jaskinie Regionu Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.09.22.