Informator Szczegółowy - tytul

INFORMATOR Szczegółowy o rejonach krasowych i jaskiniach Polski i świata.

TATRY: Informacje o jaskiniach Tatr Zachodnich.
W tym lista według glebokości i długości, ciekawostki, nowości.
JURA: Informacje o jaskiniach Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej (i Śląskiej).
W tym lista według glebokości i długości, ciekawostki, nowości.
GÓRY SWIĘTOKRZYSKIE, NIECKA NIDZIAŃSKA I SUDETY:
Informacje o jaskiniach tych rejonów. W tym lista według glebokości i długości, ciekawostki, nowości.
FLISZ I PIENINY: Informacje o jaskiniach Karpat poza Tatrami.
W tym lista według glebokości i długości, ciekawostki, nowości.
NIŻ POLSKI: Informacje o jaskiniach Niżu Polskiego.
W tym lista według długości, ciekawostki, nowości.
OCHOTNICZE POGOTOWIA RATUNKOWE:
gdzie zwrocić się po pomoc w razie wypadku.

Lista wszystkich opisów jaskiń (dwukrotnie kliknij myszką na wybranej pozycji):.

WYPRAWY ZAGRANICZNE: Relacje z przebiegu polskich wypraw
dzialajacych za granicą. W tym plany, perspektywy, informacje o działaniach grotołazów z innych państw.
SZKICE TECHNICZNE: szkice techniczne niektórych jaskiń.
PRZESTRZENNE MODELE JASKIŃ: Modele 3d niektórych jaskiń w formacie VRML.
POLYGON MASTER:
program do obróbki danych pomiarowych z jaskiń.
NAJGŁĘBSZE JASKINIE ŚWIATA: Lista najgłębszych jaskiń świata
Erica Madelain'a z Francji. (Stan na 19 listopada 1999)
NAJDLUZSZE JASKINIE SWIATA: Lista najdłuższych jaskiń świata
Erica Madelain'a z Francji. (Stan na 19 listopada 1999)

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić na stronę tytułową.

Informator szczegółowy odwiedzilo osób od 9 kwietnia 1997

Ostatnia zmiana 2002.01.04