Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny

DŁUGOŚĆ:      122 m
DENIWELACJA:    4.5 (-3, +1,5 m) 
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 200 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Skorocice, Dolina Skorocicka
Plan Jaskini w Skorocicach u Ujścia Doliny

Kras gipspsowy w Skorocicach

Dolinka krasowa w Skorocicach,
w jej południowej części znajduje się jaskinia

PODSUMOWANIE:
Jedna z najsympatyczniejszych jaskiń NIecki NIdziańskiej.

OPIS JASKINI:
Naturalny otwór ma 9 m szerokości i 1,5 wysokości. Za otworem jaskinia ma charakter szerokiej sali rozchodzącej się dalej na dwie odnogi. Północna prowadzi do systemu ciasnych salek o nazwie Partie Rumowego Kubusia. Wcześniej w dnie odnoki 0,5 metrowa studzienką przedostać się można do zalanego w końcowej części Korytarza z Łuskami. Południowo-zachodnia odnoga prowadzi do obszernej, ale niskiej sali. Sala ta ma kilka niewielkich, bocznych odgałęzień. Jedno z nich wypełnione jest wodą. Jaskinia rozwinęła się w gipsach szkieletowych.

HISTORIA POZNANIA:
jaskinia znana od dawna. W latach 1918-19 jaskinię zwiedzał L. Sawicki. Pierwszy plan opublikował K. Kowalski (1954). Zasadnicze, późniejsze odkrycia zostały dokonane w latach 90-tych przez zespół inwentaryzujący jaskinie tego terenu.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie Niecki Nidziańskiej", Warszawa 1998
 2. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej", Jaskinie 3(16)1999
Kras gipspsowy w Skorocicach
Kras gipspsowy w Skorocicach
Przed otworem, po nurkowaniu

Widok z wnętrza jaskini


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2003.07.24