Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

DŁUGOŚĆ      ok 4500 m 
GŁĘBOKOŚĆ 118 m (-29,7 , +88,6) WYSOKOŚĆ OTWORÓW 800, 807 m n.p.m. POŁOŻENIE OTWORU Góra Stroma, Kletno, gm. Stronie Śląskie (Masyw Śnieżnika, Ziemia Kłodzka)

Nacieki w rejonie Ronda
Plan Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

PODSUMOWANIE: Jaskinia słusznie uchodzi za najpiękniejszą jaskinię Polski. Urozmaicenie i bogactwo form naciekowych w połączeniu z śmiałym "jaskiniowym" charakterem próżni, jako jedyne w Polsce pozwala konkurować tej jaskini z obiektami zagranicznymi. Środkowe piętro jaskini udostępnione jest dla masowego ruchu turystycznego, a jaskinia jest dobrze znaną atrakcją turystyczną. Po odkryciach w latach 2010-2014 stała się tez jedną z największych jaskiń Polski.

OPIS JASKINI: Główne wejście do jaskini znajduje się na terenie nieczynnego kamieniołomu w specjalnie dla tego celu wybudowanym budynku, w którym mieści się niewielka wystawa poświęcona jaskini i skromne zaplecze turystyczne. Otwór prowadzi do środkowego piętra jaskini, całkowicie udostępnionego dla ruchu turystycznego. Dolne piętro połączone jest z środkowym przez Wielką Szczelinę znajdującą się we wstępnej części jaskini. Jest ono znacznie obszerniejsze od piętra środkowego. Posiada równie bogatą szatę naciekowa. Przez część korytarzy płynie woda pochodząca zarówno z położonej nieco w górę potoku strefy ponorów, jak też i z wody opadowej. Cała jaskinia jest bardzo wilgotna, licznie występują jeziorka i przepływy wody. Stwierdzono połączenie jaskini z rozległym systemem hydrologicznym, który odprowadza wodę pod masywem na czeską stronę granicy. Nacieki ciągle znajdują się w fazie przyrastania. Temperatura powietrza w jaskini wynosi ok. 6 stopni Celsjusza. Aktualne informacje na temat zwiedzania na stronie oficjalnej operatora..

Naciekowa kaskada w Jaskini Niedzwiedziej OPIS TRASY TURYSTYCZNEJ: Jaskinia czynna jest od 9.00 do 16.40, z wyjątkiem poniedziałków. Przerwa w okresie zimowym, a także 7-10 dni na początku września. Przez środek jaskini prowadzi betonowa ścieżka turystyczna, w kilku miejscach, aby usprawnić ruch przebito sztuczne sztolnie. Cała część turystyczna jest oświetlona. Długość trasy turystycznej wynosi ok. 250 m, zwiedzanie trwa ok. 40 minut.
Z budynku wejściowego przez śluzę (podwójne metalowe drzwi) przechodzimy do wnętrza jaskini. Z platformy przechodzimy mostkiem nad Wielką Szczeliną, z której dna prowadzą korytarze do dolnych części jaskini. Przechodzimy w prawo pod górę do Salki nad Progiem położonej blisko powierzchni. Dalej idziemy w dół do Sali Lwa Jaskiniowego. Sala ta była niegdyś prawie całkowicie wypełniona namuliskiem zawierającym bardzo liczne kości zwierząt. W bocznej części zabezpieczono dla turystów profil namuliska. Następnie szlak skręca w lewo i przechodzi do Sali Kuny również niegdyś wypełnionej namuliskiem po strop. Następnie osiągamy wysoki Korytarz Człowieka Pierwotnego (to tylko nazwa; śladów pobytu człowieka w jaskini nie stwierdzono) o dnie wypełnionym namuliskiem. Prowadzi on do zawaliska, po którego rozkopaniu osiągnięto obecne drugie wyjście. My przechodzimy Korytarza Mis Martwicowych o pięknie wykształconych formach nacieków, w wilgotnych okresach napełniającego się wodą. Tędy niegdyś prowadziła droga w głąb jaskini. My idziemy dalej sztucznym Sala Pałacowa w Jaskini Niedźwiedziej tunelem do Korytarza Stalaktytowego Występuje tutaj bogactwo przeróżnych nacieków. Z Korytarza Stalaktytowego przechodzimy na taras w największej sali tej części jaskini - Sali Pałacowej której nazwa pochodzi od przepięknej szaty naciekowej. Z lewej mijamy 8 metrowej wysokości wielką kaskadę naciekową, spływająca z komina prowadzącego do fragmentów górnego pietra jaskini. Idziemy w prawo podziwiając liczne piękne formy nacieków. Dochodzimy do Korytarza Wodnego, po czym sztucznym tunelem przechodzimy do końcowej części Korytarza Człowieka Pierwotnego i do śluzy wyjściowej.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini został odsłonięty w wyniku eksploatacji marmurów w październiku 1966. Pierwszej penetracji dokonał zespół kierowany przez M. Pulinę i M. Ciężkowskiego. Do konca 1966 odkryto ok. 200 m korytarzy. 3.12.1967 zespół A. Piesiewicz, M. Pulina, T. Wiszniowska odkrywa najważniejsze ciągi środkowego poziomu i długość jaskini osiąga 400 m. W latach 1968 i 1969 przy udziale grotołazów z AKT Wrocław odkryto kolejne partie i w 1971 długość wzrosła do 800 m. W styczniu 1972 J. Biedroński, Z. Dumański, K. Łukasiewicz, J. Panek, M. Pulina i J. Sądej odkrywają 1000 m korytarzy dolnego pietra. W późniejszym okresie w jaskini działali członkowie kilku klubów (Sekcja Speleologiczna PTTK Stronie Śląskie, SG AKT Wrocław, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Speleoklub Warszawa) dokonali kolejnych mniejszych odkryć. W roku 2012 S. Czwor, D. Data, R. Dubicki, A. Haczek, Sz. Kostka, M. Markowski, P. Potok i L. Zając. odkryli miejscami ciasny korytarz prowadzšcy w górę z końcowych partii środkowego piętra i Salę Mastodonta - jedną z największych komór jaskiniowych w Polsce. Kolejnych odkryć dokonał zespół S. Czwor, D. Data, R. Dubicki, K. Furgał, A. Haczek, E. Hamera, Sz. Kostka, A. Królak, M. Markowski, M. Freus, P. Potok, M. Tarnowiecki i L. Zając w drugiej połowie 2012 r. Nowoodkryte partie posiadajš piękną szatę naciekową. Prace odkrywcze trwają. (film z nowych partii: tutaj)

BIBLIOGRAFIA:
 1. Trumpus J., 1996, "Jaskinia Niedźwiedzia" - [W:] Jaskinie Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 2. Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (red.), 1989, "Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie", Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź
 3. Ogorzałek A., 1989, "Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie", KAW, Wrocław
 4. Parma Ch., 1992, "Najpiękniejsze jaskinie", Voyager, Warszawa
 5. http://www.portal.pwr.wroc.pl/1482221,241.dhtml
 6. Markowski M., Kostka Sz., 2012, "Kilometr w Weekend, Jaskinia Niedźwiedzia", [W:] Jaskinie nr 3(68)
 7. Haczek A., Kostka Sz., Markowski M., 2014, "Jaskinia Niedźwiedzia - Partie odkryte po roku 2012", [W:] Materiały 48. Sympozjum Speleologicznego

PS: Z przykrością zauważamy, że w odróżnieniu od np. Czech czy Słowacji grotołazi zrzeszeni w klubach nie otrzymują na zwiedzanie nawet minimalnej zniżki, a po zadaniu pytania na ten temat pracownicy stroją sobie z nich kiepskie w smaku żarty. [2010] 


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu jaskiń Sudetów i Gór Świętokrzyskich.

SPIS JASKIŃ TURYSTYCZNYCH: tutaj możesz przejść do listy turystycznych jaskiń Polski.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2014.12.02