Jaskinia w Aleksandrowie

DŁUGOŚĆ:      163 m
DENIWELACJA:    4 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  195), 196 m n.p.m. 
POŁOŻENIE OTWORU:  Aleksandrów
Plan Jaskini w aleksandrowie

OPIS JASKINI:
Jaskinia pozioma, powstała jako kanał podziemnego przepływu. Powstała z połączenia czterech jaskiń (W Aleksandrowie, Schronu z Przepływem, schroniska Narożnego i Jaskini Sympozjalnej). Ten poziomy, miejscami ciasny system posiada aż 6 otworów. po obu stronach systemu znajdują się obecnie odcięte jaskinie, które tworzyły niegdyć jeden system: j. Flisa i W Ryglu.

HISTORIA POZNANIA:
Część systemu była zapewne znana miejscowej ludności. Jaskinia w Alksandrowie została opisana i skartowana przez K. Kowlskiego w roku 1954. Schron z Przepływem i Schronisko Narożne zostało spenetrowane, pomierzone i opisane przez J. Gubałę, A. Kaszę i M. Niziołka w marcu 1999. Kolejnych odkryć dokonano podczas wycieczki terenowej w trakcie 36-go Sympozjum Speloeologicznego w Pińczowie, kiedy to odkryto Jaskinię Sympozjalną i wydłyużono Jaksinię w Aleksandrowie o ok 25 m. Całość została połączona w jeden system w sierpniu 2006 przez D. Guzika i A. Wojtonia.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Wojtoń A., "Nowości z Gipsów", Jaskinie 3(44) 2006 s. 32
 2. Wiśniewski W. ,"XXXVI SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE W PINCZOWIE ", Gazeta Górska 01/2003 (26).
 3. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie Niecki Nidziańskiej", Warszawa 1998

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.11.18