Aven w Połomie

DŁUGOŚĆ:      108 m 
DENIWELACJA:    27 m (-22,8 m, + 4,3 m) 
WYSOKOŚĆ OTWORU:  576 m n.p.m. 
POŁOŻENIE OTWORU:  Góra Połom, gmina Wojcieszów 

OPIS JASKINI: Otwór wejściowy ma szerokość 1,1 m i wysokość 1,2 m. Obok niego w kierunku E znajduje się drugi otwór o wiele mniejszy. W otworze tym znajduje się stalowa szyna. Za pierwszym otworem znajduje się pochylona studnia rozwinięta na szczelinie o kierunku NS. Studnia posiada dwa zejścia oraz biegnie do góry, osiągając ponad 4 m przewyższenia nad otworem. Zaraz poniżej otworu na wprost znajduje się wejście do bocznych ciągów jaskini. Ściany studni pokryte są polewą kalcytowa. Od otworu trawersujemy studzienkę w kierunku S. Stajemy na małym mostku. Stąd schodzimy upadową do pionowego zejścia 4-metrowej głębokości. Za tym zejściem otwiera się duża pionowa pustka ze ścianami pochylonymi w kierunku W. Po zejściu studnią kierujemy się na północ i dochodzimy pod pochylony kominek, łączący się z partiami wejściowymi jaskini. Pionowo w gorę mamy 4-metrowy komin o średnicy ok. 1 m. Za nim znajduje się przejście w kierunku NNE do drugiego otworu jaskini zatarasowanego kamieniami. Dno studzienki jest kamienno - gliniaste. Spod komina idziemy w kierunku S i pochylnią dochodzimy do małego prożku. Schodzimy nim do pierwszego dna jaskini, która kończy się tu małym, zwężającym się korytarzykiem biegnącym w kierunku S, o dnie pokrytym kamieniami (-20,2 m). Po wyjściu na prożek przechodzimy na S. Po paru metrach dochodzimy nad studnię główną, którą schodzimy do drugiego dna jaskini. Wyściela je namulisko żwirowo - gliniaste, w którym wykonano 2-metrowy wykop. Na ścianach znajdują się polewy kalcytowe. Ściana w jaskini mokra.
Przekraczając główną studnie posuwamy się ku S, w stronę widocznego otworu prowadzącego do pochylni (po prawej ścianie z polewą kalcytową), która zwęża się, a następnie wydatnie poszerza. Tu w dnie występuje czerwona glina i drobne oczka z wodą; zachodnia ściana mokra. Pochylnia ma dno myte, przed jej końcem przy ścianie prawej występuje trochę namuliska. Dno pokrywa glina i drobne kamienie. W dolnej części prawego korytarza dość mocno kapie woda, tworząc niewielkie kałuże. Widoczna zniszczona szata naciekowa. Jaskinia typu pionowego, do przejścia niezbędna jest lina długości 25 i 8 m.
Światło sięga 6 m w głąb. W jaskini występują nietoperze i pająki. W partiach przyotworowych na ścianach występuje mech. Jaskinia ma charakter szczelinowy i rozwija się na powierzchni międzywarstwowej. W spągu występuje skała i niewielka ilość gliny.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia odsłonięta przed II wojną światową. Brak innych danych historycznych. Obserwacje aktualizacyjne zebrali w maju 1994 roku F. Kramek i J. Szynalski, R. Molęda i H. Zyzańska.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kramek F., Zyzańska H.: "Aven w Połomie" - [W:] Jaskinie Regionu Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.03.12.