Sądejowa Szczelina

DŁUGOŚĆ:      40 m
DENIWELACJA:    30 (-27, +3)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 830 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Kletno, gmina Stronie Śląskie

OPIS JASKINI: Za otworem jaskini o średnicy 0,5 m niewielka komora o bardzo kruchych ścianach i stropie. Za nią zacisk pionowo w dół, a następnie ciasną studnią, zapieraczką około 6 metrów w dół. Tu studnia przybiera kształt wąskiej szczeliny. Schodzimy nadal zapieraczką około 9 metrów. W tym miejscu szczelina łączy się z biegnącym równolegle kominem. Wciąż zapieraczką schodzimy jeszcze ok. 12 metrów do dna jaskini. W lewo bardzo ciasna szczelina możliwa do przejścia tylko na określonej wysokości, jeszcze 12 metrów. W prawo szczelina nieco szersza, idziemy swobodnie zapieraczką jeszcze około 16 m. Dalej zbyt ciasno.
Jaskinia utworzyła się w soczewce marmurów należących do prekambryjskiej serii suprakrystalnej, wchodzących w skład metamorfiku Śnieżnika. Rozwinęła się na nieco rozmytej szczelinie o charakterze tektonicznym. Dno jaskini przechodzące w system wąskich szczelin pokrywa gruz wapienny z domieszką gliny.
Okresowo jaskinia jest dość silnie zasilana w wody infiltracji pionowej w postaci deszczu jaskiniowego, ściany mokre, lecz nie pokryte namuliskiem. Wyczuwalna duża wilgotność powietrza.
Temperatura powietrza mierzona w 1984 r. wynosiła przy dnie 5,3 stopnie Celsjusza. Brak przepływu powietrza. Światło sięga ok. 1 m od otworu. Roślinność zielona przy otworze nie występuje. Nie stwierdzono obecności fauny w jaskini.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta jesienią 1975 roku (Łukaszewicz, Sądej, Szuber, Trumpus). Dalsza eksploracja w latach 1989-1990 nie przyniosła rezultatów. Obecnie jest niedostępna ze względu na zablokowanie otworu głazem. Z tego powodu w trakcie aktualizacji danych o jaskini w 1994 roku nie było możliwe sporządzenie jej planu.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Trumpus J.: "Sądejowa Szczelina" - [W:] Jaskinie Regionu Sudetów, Pulina M. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.07.22