Jaskinia Kryształowa

DŁUGOŚĆ      ok. 130 m
GŁĘBOKOŚĆ     ok. 30 m
WYSOKOŚĆ OTWORU  ??? m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU  Góra Połom, Wojcieszów

Plan Jaskini Kryształowej
Szczoty kalcytowe w Sali Zachwytu
Szczoty kalcytowe w Sali Zachwytu, fot M. Furtak

PODSUMOWANIE: Jedna z najpiękniejszych jaskiń Polski. Odkryta niedawno jest zagrożona zniszczeniem ze względu na położenie w czynnym kamieniołomie w Wojcieszowie. Lokalni oficyjele nie chcą zobaczyć przyszłości w turystyce i w związku z tym przekonują wszystkich, że wszelkie odkrycia prowadzić mogą jedynie do zamknięcia zakładu i wzrostu bezrobocia w rejonie, choć podobny przykład jaskini Niedźwiedziej w Kletnie świadczy, że takie jaskinie to wielka szansa dla rozwoju regionu.

OPIS JASKINI: mały otwór sprowadza do niewielkiej studzienki, gdzie po 3,7 metra osiągamy gliniastą półkę. Dalej niewielkim korytarzykiem dochodzimy do głębokiej na niecałe 9 m. studzienki pokrytej pięknymi draperiami. Sprowadza ona do głównego korytarza. Prodzi on do zacisku Hydrozagadka, gdzie okresowo występuje woda.W lewo odbija korytarz pokryty czerwonym naciekiem grzybkowym. Dochodzimy nim do Sali Zachwytu, gdzie znajduje się gniazdo przepięknych kryształów kalcytu. Cała sala pokryta formami naciekowymi nie spotykanymi w innych jaskiniach Polski, stanowi unikatowy zakątek niezwykłej urody o dużej
Szczoty kalcytowe w Sali Zachwytu
Szczoty kalcytowe w Sali Zachwytu, fot M. Furtak
wartości w skali nie tylko Polski ale i międzynarodowej. W stronę przeciwną od 9 m studni rozwijają się w dół partie zawaliskowe, miejscami również z bogatą szatą naciekową.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini znany był wcześniej przez pracowników kaminiołomu. Eksplorację jaskini prowadzili od grudnia 1999 członkowie Speleoklubu Bobry z Żagania.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Zyzańska H., 2000, "Jaskinia Kryształowa", Grotołajza nr 4, Żagań.

Fotografie M. FurtakPOWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu jaskiń Sudetów i Gór Świętokrzyskich.


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.01.03