Jaskinia w Laskowej I

DŁUGOŚĆ:      170 m
DENIWELACJA:    18,5 m (-15, +3,5)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  283 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Laskowa, gmina Miedziana Góra

OPIS JASKINI: [Ponieważ jaskinia nie istnieje, opis jej skrócono do charakterystyki ogólnej.] Jaskinia występowała w dolomitach środkowo dewońskich północnego skrzydła antykliny niewachlowskiej. Ławice dolomitów pochylone ku północy pocięte były spękaniami ciosowymi, z czego trzy główne dały początek jaskini. W środkowej części Sali Dolnej występowało piaszczyste namulisko; piaski drobnoziarniste z gniazdami gliny, w spągu okruchy dolomitów.
Salka Naciekowa była najpiękniejszym fragmentem jaskini, pokrytym licznymi naciekami na ścianach, stropie i dnie. Wśród kalcytowych nacieków przeważały formy groniaste, grzybkowe, kalafiorowe, sporadycznie występowały stalaktyty. Można tu było obserwować procesy wtórnego rozpuszczania polew i innych form naciekowych oraz unikatowe, luźne, spoczywające na dnie pręcikowate agregaty krystaliczne przechodzące w nacieki grzybkowe.
Jaskinia była na ogół sucha, największe zawilgocenia stwierdzono w najwyższych jej partiach (Salka Naciekowa), gdzie wilgotność była prawdopodobnie bliska warunkom nasycenia. Stwierdzono zmienność profilu termicznego jaskini. W lutym 1979 r. zarejestrowano temperatury: najniższy punkt Sali Dolnej +4,4oC, zachodni kraniec Sali Dolnej +6,8oC, Sala Górna +9,5oC, temperatura na powierzchni -12oC. Jaskinia była prawie w całości ciemna, światło rozproszone sięgało do górnej części Komory Zawaliskowej i początków Mylnego Korytarza.
W jaskini nie napotkano fauny jak również szczątków kostnych w makroskopowo badanym namulisku.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinię odkryto podczas prowadzonej w kamieniołomie eksploatacji w styczniu 1979 r. Zespól pod kierunkiem Z. Rubinowskiego i T. Wróblewskiego w tym samym roku wykonał dokumentacje i ekspertyzę geologiczną dokumentującą tę jaskinie jako najdłuższą - dotychczas poznaną - świętokrzyską jaskinię w dolomitach.
Jaskinia została całkowicie zniszczona w wyniku przesuwania się frontu eksploatacji złoża.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Wróblewski T.: "Jaskinia w Laskowej I"; - [W:] Jaskinie Regionu Świętokrzyskiego, Urban J. (red.), PTPNoZ, Warszawa 1996.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.11.24