Tatry Polskie

Jaskinie według głębokości

25 m lub więcej deniwelacji
nr
Nazwa jaskini
długość
deniw.
1 Wielka Śnieżna 23619 824
2 Śnieżna Studnia 12700 759
3 Bańdzioch Kominiarski 9550 562
4 Mała w Mułowej 3760 555
5 Wysoka - Za Siedmiu Progami 11660 435
6 Kozia 3470 389
7 Ptasia Studnia 6283 352
8 Miętusia 10500 305
9 Czarna 6500 303,5
10 Siwy Kocioł 720 295
11 Studnia w Kazalnicy 1000 240
12 Zimna 4600 176
13 Pod Wantą (Litworowy Dzwon) 520 172
14 Małołącka 258 166
15 Zośka - Zagonna Studnia >450 163
16 Marmurowa 681 150,5
17 Miętusia Wyżnia 900 142
18 Harda 578 126
19 Naciekowa 1260 95
20 System Jaskiń Pawlikowskiego (Mylna, Obłazkowa, Raptawicka) 2404 76
21 Lodowa Mułowa 400 69
22 Pod Dachem 104 66
23 Szczelina Chochołowska 2320 66
24 Psia 917 62
25 Magurska 1200 59
26 Kasprowa Średnia 150 54
27 Kasprowa Niżnia 3020 53
28 Lodowa Małołącka 360 53
29 Koprowa Studnia 106 52
30 Szara Studnia 125 50
31 Lejbusiowa 83 49
32 Śpiących Rycerzy 250 46
33 Jędrusiowa Dziura 120 46
34 Bystrej 1380 45
35 Bliźniacza Studnia 80 45
36 Komin w Ratuszu 70 44
37 Studnia za Murem 122 43
38 Niebieska Studnia 75 42
39 Lodowa w Ciemniaku 390 42
40 Mroźna 773 41,5
41 Dziura 175 40.4
42 Lodowa w Twardych Spadach 152 40
43 W Czubie Jaworzyńskiej 160 39
44 Świstacza 90 38
45 Wyżnia Litworowa 61 35
46 Dudowa Studnia 80 35
47 Kamienne Mleko 390 33
48 Tunel Małołącki 100 32
49 Zielone Kominy 60 32
50 Goryczkowa 605 31
51 Mnichowa Studnia Wyżnia 79 31
52 Komin w Kazalnicy 30 30
53 Górne Kominy 39 30
54 Studnia w Dziurawem 30 30
55 Studnia w Progu Mułowym 65 29
56 Przy Przechodzie 220 28
57 Dziurka w Trawce 179 28
58 Za Płytą (Dziura z Kośćmi Kozicy) 62 27
59 Pomarańczarnia 36 26
60 Śpiących Rycerzy Wyżnia 112 26
61 Zakosista 131 26
62 Poszukiwaczy Skarbów 330 30
63 Kasprowa Wyżnia 100 25
64 Tylkowa Szczelina 98 25
65 Lodowa Miętusia 84 25
66 Jasiowa Dziura 40 25

Jaskinie według długości

100 m lub więcej długości
nr
Nazwa jaskini
długość
deniw.
1 Wielka Śnieżna 23619 824
2 Śnieżna Studnia 12700 759
3 Wysoka - Za Siedmiu Progami 11660 435
4 Miętusia 10500 300
5 Bańdzioch Kominiarski 9550 562
6 Czarna 6500 303,5
7 Ptasia Studnia 6283 352
8 Zimna 4600 176
9 Mała w Mułowej 3760 555
10 Kozia 3470 389
11 Kasprowa Niżna 3020 53
12 System Jaskiń Pawlikowskiego (Mylna, Obłazkowa, Raptawicka) 2404 76
13 Szczelina Chochołowska 2320 66
14 Bystrej 1380 45
15 Naciekowa 1261 95
16 Magurska 1200 59
17 Siwy Kocioł 1161 295
18 Studnia w Kazalnicy 1000 240
19 Psia 917 62
20 Miętusia Wyżnia 900 142
21 Mroźna 773 41,5
22 Marmurowa 681 150,5
23 Goryczkowa 605 31
24 Harda 578 126
25 Pod Wantą (Litworowy Dzwon) 520 172
26 Zośka - Zagonna Studnia 450 163
27 Wodna pod Pisaną 450
28 Przeziorowa 420 18
29 Kalacka 405 19
30 Lodowa Mułowa 400 69
31 Lodowa w Ciemniaku 390 42
32 Kamienne Mleko 390 33
33 Lodowa Małołącka 360 53
34 Goryczkowa 605 31
35 Poszukiwaczy Skarbów 330 30
36 Małołącka 258 166
37 Śpiących Rycerzy 250 46
38 Nad Zagonem 240 19
39 Rybia 240
40 Przy Przechodzie 220 27
41 Piwnica Miętusia 196 16
42 Dudnica 185 12
43 Dziurka w Trawce 179 28
44 Dziura 175 40,4
45 Wodna pod Raptawicką 170 5
46 Dziura Wyżnia - Lisia 163 14
47 W Czubie Jaworzyńskiej 160 39
48 Ziobrowa 160 17
49 Lodowa w Twardych Spadach 152 40
50 Kasprowa Średnia 150 54
51 Dziura nad Potokiem 150
52 Zakosista 131 26
53 Szara Studnia 125 50
54 Groby 125 4
55 Studnia za Murem 122 43
56 Jędrusiowa Dziura 120 46
57 Pod Okapem 120 21
58 Śpiących Rycerzy Wyżnia 112 26
59 Okna Zbójnickie Niżne 109
60 Mysia 108
61 Koprowa Studnia 106 52
62 Pod Dachem 104 66
63 Tunel Małołącki 100 32
64 Kasprowa Wyżnia 100 25
65 Pod Zamkiem 100
66 Zbójecka Dziura 94

79 jaskiń spełnia kryteria deniwelacji lub długości (25 m deniwelacji lub 100 m długości)


Zestawienie jaskiń Czerwonych Wierchów na przekroju.

Zestawienie jaskiń Miętusiej, Czarnej, Zimnej i mniejszych w rejonie na planie.


Dolina Małej Łąki zimą Ogólne Informacje o Rejonie

Tatry Zachodnie to część masywu Tatr leżąca na zachód od przełęczy Liliowe. Zbudowana jest ona głównie z łupków krystalicznych oraz wapieni i dolomitów, które przecinają masyw Tatr Zachodnich kilkoma pasami o kierunku równoleżnikowym. Przykrywają one od północy krystaliczny trzon Tatr. Najwyższe szczyty wapienne - Czerwone Wierchy (Kopa Kondracka 2004, Małołączniak 2096, Krzesanica 2122 i Ciemniak 2096) ustępują wysokością najwyższym szczytom Tatr Zachodnich zaledwie o około 100-150 m (Bystra 2248, Starorobociański Wierch 2176). Pasy wapieni zostały przecięte kilkoma dolinami przebiegającymi z południa na północ, z których na szczególną uwagę zasługuje Dolina Kościeliska, w której intensywnie erodowanych ścianach znajduje się blisko połowa znanych jaskiń tatrzańskich. Rejon Czerwonych Wierchów obfituje w kotły polodowcowe, gdzie rozwinęły się na skutek odprowadzania wód polodowcowych systemy jaskiniowe o wybitnie pionowym charakterze. Większe systemy jaskiniowe występują również w masywie Kominiarskiego Wierchu, Giewontu i w Zawracie Kasprowym. Bardzo ciekawy jest problem Giewontu, gdzie Główny otwór jaskini Wielkiej Śnieżnej mimo wybitnych predyspozycji terenowych nie są znane większe jaskinie. W drugiej wielkiej dolinie wapiennej Tatr Zachodnich - Dolinie Chochołowskiej znana jest jedynie jedna duża jaskinia.

Historia badań jaskiniowych w tym rejonie sięga początków XIX w, przy czym początek naprawdę intensywnej działalności datuje się na lata 20-te i 30-te XX-go wieku. Do lat 50-tych naszego wieku penetracja jaskiniowa ograniczała się do jaskiń leżących nisko i rozwiniętych generalnie poziomo, choć nie stroniono od pokonywania niewielkich przeszkód pionowych, jeśli już na nie natrafiono. Wśród nazwisk związanych z tym okresem należy koniecznie wymienić Mariusza Zaruskiego oraz braci Tadeusza i Stefana Zwolińskich.

Od początku lat 50-tych datuje się początek rozwoju taternictwa jaskiniowego z prawdziwego zdarzenia. Pionierskie w swym charakterze wyprawy krakowskiego Klubu Grotołazów do Jaskini Miętusiej zapoczątkowały fazę intensywnej eksploracji systemów pionowych, których otwory leżały wyżej niż sięgały zainteresowania Kominiarski Wierch przedwojennych grotołazów. W roku 1959 zakopiańczycy odkryli otwór Jaskini Śnieżnej, gdzie dość szybko osiągnięto głębokość -568 m. Stała się ona, jak też kilka innych (przede wszystkim Ptasia Studnia), odkrytych w podobnym czasie jaskiń, kolebką w pełni nowoczesnego Taternictwa Jaskiniowego, dorównującego najnowszym trendom światowym. Dzisiaj, choć podziemia Tatr są poznane dość dobrze w porównaniu z innymi rejonami krasowymi świata, trudno mówić o wyczerpaniu możliwości eksploracyjnych w polskich Tatrach. Co roku wyprawy grotołazów przynoszą wieści o nowych, często znacznych odkryciach, a na tatrzańskich mapach pojawiają się nowe, niejednokrotnie niemałe jaskinie. Można sądzić, że odkrycia byłyby dużo większe, gdyby nie to, ze uczestniczy w nich w sumie niewielka ilość osób.


Panorama z Hali Pisanej. foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

Wąwóz Kraków. foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do menu opisów szczegółowych regionów.

POWRÓT NA STRONĘ TYTUŁOWĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2018.11.06