Jaskinia Mroźna

DŁUGOŚĆ:       773 m.
DENIWELACJA:     41,5 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:   ok. 1100, 1112 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Dolina Kościeliska
Plan Jaskini Mroźnej

 

Główny korytarz jaskini

PODSUMOWANIE: Jaskinia jest pojedynczym, prawie prostym tunelem pozbawionym wszelkich atutów atrakcji turystycznej. Szczelinowato - zawaliskowy charakter korytarza pozbawionego niemal zupełnie nacieków upodabnia go do bunkra. Jaskinia Mroźna jest od lat obiektem swoistego skandalu polegającego na wpuszczaniu turystów w jaskiniowe "maliny". Jest to typowy przykład uprzystępnienia "na sile" obiektu, który w normalnych "jaskiniowych" krajach nie zwróciłby na siebie niczyjej uwagi. Za wejście pobiera się opłatę (nie taka znowu symboliczna) w zamian prawie nic nie dając. Główną zaletą zwiedzania jest wycieczka w ten zakątek TPN i ładny widok po wyjściu z jaskini, czyli wszystko poza samą jaskinią. Formę uprzystępnienia turystycznego należy ocenić bardzo nisko - stoi ona na poziomie standardów z początku XX wieku. Ścieżka turystyczna jest ani wygodna, ani estetyczna. Przez całą jaskinię biegną nie zamaskowane grube przewody elektryczne, kraty zabezpieczjące "nacieki" i inne atrakcje wyglądają jak odstąpione za "piwo" ze starej budowy, a opieka przewodnicka sprowadza się do otwarcia i zamknięcia drzwi. Jeśli dodamy do tego przeważnie niesamowity tłok i stały dyżur goprowca pod fatalnie oblodzonymi schodami zejściowymi w zimie, to fakt, ze niektórzy odwiedzający wychodzą z niej zadowoleni, należy przypisać kompletnemu niewyrobieniu gustów pseudoturystów odwiedzających nieprzebranymi masami Dolinę Kościeliską. Miast dawać się nabierać przez zachłannych finansowo dzierżawców - Górali, wszystkim co bardziej ambitnym turystom polecam zaopatrzenie się w latarkę i wizytę w jaskini Mylnej, choć również bez nacieków, za to z dużo większym urozmaiceniem form korytarzy.

Dariusz Bartoszewski

 

Największe skupisko "nacieków".
W
szystkie w glębi są przyniesione
skądinąd i postawione luzem.

OPIS JASKINI: Otwór północny jaskini znajduje się w stoku Żlebu Pod Wysranki. Jest to sztuczny przekop wykonany w celu zwiększenia "przepustowości" turystycznej jaskini. Niemal poziomy korytarz prowadzi z otworu północnego w linii prostej na odległość ok. 350 m. Przebija on masyw Organów. Korytarz nieznacznie zmienia po drodze kierunek i tworzy kilka łagodnych progów. W połowie znajduje się sztuczne jeziorko, a w pobliżu otworu południowego kilka nacieków. Jaskinia była końcowym fragmentem większego systemu jaskini Zimnej odciętym od niej przez wcięcie erozyjne w stoku.

 

HISTORIA POZNANIA: Jaskinie została odkryta w maju 1934 przez Stefana Zwolińskiego i Tadeusza Zahorskiego. W latach 1934-37 odkryto 64 m korytarza. Od roku 1950 bracia Zwolińscy kontynuowali prace odkrywcze z ramienia PTT. Następnie z funduszy PTT w jaskini prowadzono prace mające na celu przystosowanie jej do masowego zwiedzania. Wtedy tez poszerzono wszystkie przełazy i przekopano otwór północny (ok. 8 m). 12 lipca 1953 uroczyście otwarto prowizorycznie przygotowana jaskinię, a w 1958 roku zakończono wszelkie prace. Od tego czasu jest masowo zwiedzana.
29 października 2000 Jakub Nowak odkrył boczny, szczelinowaty korytarz biegnący w kierunku jaskini Zimnej, dzięki czemu długość jaskini wzrosła o 60 metrów, a deniwelacja z nieznacznej do 42,5 metra.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Grodzicki J., 1993, Jaskinia Mroźna, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 2. Nowak J., 2001, Eksploracja w... Mroźnej, Jaskinie #22 (1/2001) s. 7

RÓŻNE:

W Internecie znalazłem altrnatywną wersję genezy jaskini:
W Dolinie Kościeliskiej przed wejściem do Jaskini Mroźnej przewodnik objaśnia:
- Ta jaskinia, wydrążona w skałach powstały dzięki Jaśkowi ze Smrekowej Wsi, który kiedyś zgubił tu pięć złotych i powiedział o tym sąsiadom.

Obfita "flora lampowa"
i "finezyjne" wykończenie instalacji elektrycznej.
Jedyny bardziej myty fragment jaskini
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu jaskiń tatrzańskich.

SPIS JASKIŃ TURYSTYCZNYCH: tutaj możesz przejść do listy turystycznych jaskiń Polski.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2014.04.22