Jaskinia Wodna Pod Pisaną

Plan Jaskini Wodnej Pod Pisaną

DŁUGOŚĆ:      450 m. 
GŁĘBOKOŚĆ:     niewielka.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  1023, m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  przy dnie Doliny Kościeliskiej.
Wypływ z pod Pisanej

PODSUMOWANIE: Jedna z najbardziej znanych jaskiń Tatrzańskich, doskonale widoczna z jednego z najpopularniejszych szlaków, pobudzała zapewne wyobraźnię nieprzebranych mas turystów. Jak powiedział pewien znajomy: "długa na 400 m. a fajna jak by miała 2400" - to zdanie dobrze oddaje charakter jaskini. Dogodne dojście (w zasadzie nawet dojazd do jaskini, potężny strumień płynący częścią jej korytarzy i bardzo ciekawe formy erozyjne w pozostałych częściach, na dodatek o dnie z przyjemnego piasku stanowią o jej atrakcyjności. Wyśmienita na upalne lato, kiedy to igraszki w lodowatej wodzie są milą ochłodą.

OPIS JASKINI: Jaskinia jest podziemnym przepływem fragmentu Potoku Kościeliskiego niskie korytarze mają kierunek zgodny z kierunkiem doliny. Woda w ciągu wodnym pochodzi w większości z ponorów nieco powyżej jaskini, gdzie Potok Kościeliski "gubi" znaczna jej ilość. Jednak pewna jej cześć pochodzi z górnej części Wąwozu Kraków. (Niewykluczone, ze np. z systemu Wysoka - Za Siedmiu Progami.) Jaskinia posiada trzy otwory. Poza wypływem są to dwa ciasne tuneliki, jeden zasypany nieco przy remoncie drogi, w drugim zaś uformował się po oberwaniu zbocza w połowie lat 90-tych zacisk. Położenie otworów stanowi dla jednych duży plus, dla innych spory minus z powodu dużego ruchu turystycznego w odległości kilku zaledwie metrów. Każda wizyta grotołazów powoduje duże zbiegowisko "turystów".

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana jest od niepamiętnych czasów. Już w początkach popularyzacji turystyki w Tatrach obraz Skały Pisanej z otworem jaskini stal się jednym z symboli Tatr. Pierwszymi gośćmi w jaskini byli zapewne pracujący od XV w. w Dolinie Kościeliskiej górnicy. Z roku 1832 pochodzi najstarszy opis wizyty w jaskini autorstwa S. Goszczyńskiego. W roku 1934 S. Zwoliński i J. Zahorski odkryli część korytarzy.

BIBLIOGRAFIA:  

 1. Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego t. 3, praca zbiorowa pod redakcja J. Grodzickiego.
Wypływ z pod Pisanej
Jeden z suchych otwórów jaskini

 


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.07.06