Jaskinie Fliszu Karpackiego i Pienin

Jaskinie Fliszu Karpackiego i Pienin

Lista Jaskiń według długości

Powyżej 100 m długości

1. Miecharska dł 1744 de. 56,3 (-54,5;+1,8)
2. W Trzech Kopcach dł. 1254 de. 32,6 (-28, +4.6)
3. Dująca dł 582 gł 18
4. Słowiańska - Drwali dł. 564 gł. 23,8
5. Głęboka w Stołowie dł. 512 gł. 24,8
6. Zbójecka w Łopieniu dł. 433 gł. 19
7. Oblica dł. 416 gł. 21,1
8. Diabla Dziura w Bukowcu dł. 365 gł. 42,5
9. Niedźwiedzia dł. 340 gł. 28
10. Mysiorowa Jama w Zagorzu dł. 282,5 gł. 11,8
11. Malinowskadł. 230,5 gł. 19,5
12.W Ociemnem (Pieniny)dł. 206gł. 48
13. Mroczna dł. 198 gł. 15,5
14.Gangusiowa Jama dł. 190gł. 11
15. Dziurawa dł. 160 de. 8,5 (-6, +2,5)
16.Złotniańskadł. 155gł. 12
17.Czarci Dół (Na Łopieniu)dł. 140gł. 14
18. Roztoczańska dł. 140 gł. 10
19.W Straconcedł. 135 gł. 16,9
20. Chłodna dł. 117 gł. 16,5
21. Czarne Działy III dł. 115 gł. 9
22. Salmopolska dł. 115 gł. 9
23. Szkieletowa dł. 110 de. 19 (-16, +3)
24.Szczelina Lipowicka dł. 105de. 10
25.Złotopieńska Dziura dł. 105gł. 10
26.Pienińska (Pieniny)dł. 101gł. 18
27. W Sopotni Wielkiej dł. 101 gł. --
28. Ali-Baby w Klimczoku dł. 15 (114) gł. 4,5 (14)

Lista Jaskiń według głębokości

powyżej 10 m głębokości

       
1.W Ociemnem (Pieniny)dł. 206gł. 48
2.Diabla Dziura w Bukowcudł. 365 gł. 42,5
3. W Trzech Kopcach dł. 1254 de. 32,6 (-28, +4,6)
4. Niedźwiedzia dł. 340gł. 28
5. Głęboka w Stołowie dł. 512 gł. 24,8
6. Słowiańska - Drwali dł. 564 gł. 23,8
7. Oblica dł. 416 gł. 21,1
8.Malinowskadł. 230,5 gł. 19,5
9. Szkieletowa dł. 110de. 19 (-16, +3)
10. Dująca dł 582 gł 18
11. Zbójecka w Łopieniu dł. 433 gł. 19
12.Pienińska (Pieniny)dł. 101gł. 18
13. Dolna w Nasicznem dł. 60 gł. 17
14. W Straconce dł. 135 gł. 16,9
15. Chłodna dł. 117 gł. 16,5
16. Nad Polaną Sosnówką (Pieniny) dł. 94 gł. 16
17. Mroczna dł. 198 gł. 15,5
18. Feleczyńska Studnia dł. 46 gł. 15
19. Jaskinia gdzie Wpadl Grotolaz dł. 75 gł. 15
20. Dydiowska Jama dł. 26 gł. 15
21. Czarci Dół (Na Łopieniu)dł. 140gł. 14
22. Partyzancka dł. 47gł. 14
23. U Jakubcadł. 83gł. 13
24. Mohutna Szczelinadł. 21de. 13
25. Wietrzna Dziuradł. 43gł. 12
26. Złotnianskadł. 155gł. 12
27. Zbójecka Jama dł. 48 de. 12 (-11, +1)
28. Mysiorowa Jama w Zagorzu dł. 282,5 gł. 11,8
29. Wyżna (Małe Pieniny) dł. 30 gł. 11,2
30. Gangusiowa Jama dł. 190 gł. 11
31. Swiętego Szczepana dł. 41 gł. 11
32. Jaworznicki Dzwon dł. 20 gł. 11
33. Dymiąca Piwnica dł. 55,5 gł. 10,5
34. Kokonowa dł. 74,4 gł. 10,4
35. Roztoczańska dł. 140 gł. 10
36. Szczelina Lipowicka dł. 105de. 10
37. Złotopienska Dziura dł. 105gł. 10
38. Lodowa w Zamczyskudł. 59gł. 10
39. Czarne Działy IIdł. 54gł. 10
40. Pod Balkonemdł. 45gł. 10
41. Strzelistadł. 30gł. 10
42. Wietrzna Dziura w Gorcudł. 24gł. 10(-7;+3)
43. Kruchy Komindł. 15de. 10

Lista powstała głównie w oparciu o materiały SSB.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić do menu opisów szczegółowych regionów.

POWRÓT: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2005.09.26