Jaskinia Słowiańska - Drwali

DŁUGOŚĆ:       564 m.
DENIWELACJA:     23,8
WYSOKOSC OTWORU:   420 m npm.
POLOZENIE OTWOROW:  gmina Dukla, Lipowica.
Plan Jaskini Słowiańskiej - Drwali

PODSUMOWANIE: Jedno z największych odkryć jaskiniowych ostatnich lat w Polsce.

OPIS JASKINI: Otwór o średnicy ok 40 cm prowadzi do 4 metrowej Studni Niezgody pod którą znajduje się Błotna Sala. Z jej południowego krańca prowadzą dalej dwie szczeliny. Węższa z nich prowadzi do Korytarza Naciekowego (we wstępnej jego części znajduje się niedostępne dla człowieka połączenie z Jaskinią Stalaktytową). Kilka metrów dalej przed 2 metrowym progiem odgałezia się połączenie do kruchej, niebezpiecznej Szczeliny Piwowarka. Za progiem w dół, Korytarz Naciekowy zakręca o 180 stopni i wznosząc się doprowadza przez trudny zacisk do niewielkiej salki. Z Błotnej Sali w stronę północną prowadzi pochylnia doprowadzająca do Sali Wielbłądziej (Sali z Wantą) z charakterystyczna piaskowcową wantą na środku. Pod nią znajduje się Sala Obozowa. W miejscu połączenia pochylni z Salą Wielbłądzią znajduje się ciasne i kruche połączenie z drugim otworem jaskini: Schroniskiem L-11. Z sali Wielbłądziej odchodzą na północ ciasne Partie za 6 Zaciskami. Natomiast na południe kontynyuje się obszerny Słowiański Korytarz o szerokości 1,5-2 m i wysokości przekraczającej 2 m. Po ok 10 m docieramy do ciasnej Studzienki Podkowca (4,5m) sprowadzających do Błędnych Partii. Kolejną studnią w Słowiańskim Korytarzu jest obszerna Preszowska Studnia, do której pokonania przydatna jest lina. Za studnią Słowiański Korytarz kończy się po kilku metrach niedostępnymi szczelinami. Poniżej studni przez 2,5 metrowy próg dostać się mozna do obszernej Chłodnej Sali. W tej części jaskini zimą tworzy się bogata lodowa szata naciekowa utrudniająca poruszanie się. Wśród licznych odnóg w tej części jaskini w kierunku południowo zachodnim można zejść do systemu cianych korytarzyków zwanych Labiryntem w którym znajduje się najniższy punkt jaskini. Na północ od dna Preszowskiej Studni rozpoczynają się północno zachodnie partie jaskini zwane Błędnymi. Znajdują się tu między innymi duże sale (Sala Genowefy, Jadalnia) i obszerny Wietrzny Korytarz.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta 14.12.2003 podczas "Speleoobozu" zorganizowanego przez SBB. Otwór dostrzegł jako pierwszy S. Kościelniak. W pierwszej penetracji brało udział blisko 30 osób, w tym Słowacy ze speleoklubu w Preszowie. W okresie póżniejszym przeprowadzono szereg wyjazdów odkrywczo-inwentaryzacyjnych, w których wzięli udział: K. Brzuszek, M. Dudzik (SSB), K. Fidzińska (AKG), M. Ignasiak (KKTJ), M. jachym, A. Kapturkiewicz (SSB), M. Krajewski (AKG), J. Nowak (KKTJ), D. Otfinowski (KKTJ), J. Piechaczek, R. Suski (KKTJ), M. Szot (KKTJ, SSB), J. Ślusarczyk (STJ KW Kraków), R. Tęczar (SSB). W okresie późniejszym od lipca do listopada 2004 prace odkrywcze i inwentaryzacyjne kontynuowali: W. J. Gubała (SSB), Cz. Szura (SBB) i A. Kapturkiewicz (SSB).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Suski R., Tęczar R.,"Duża dziura w małych górach", Jaskinie 2(35) 2004.
 2. Gubała W. J., Mleczek T., "Nowości z Lipowicy ", Jaskinie 4(37) 2004.

POWROT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do spisu jaskiń Karpat Fliszowych i Pienin.

POWRÓT NA STRONE GŁÓWNĄ: tutaj mozesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.06.10