Już niebawem, 2-go grudnia 2016 r o godz.19.00 odbędzie się Walne Zebranie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Celem zebrania jest sprawozdanie z prac dotychczasowego Zarządu i wybór władz na kolejną kadencję oraz otwarta dyskusja nad kształtem i funkcjonowaniem naszego Klubu.

Prosimy wszystkich członków o liczne przybycie gdyż jest to najważniejsze spotkanie w ciągu roku.

Przypominam też, że zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze na zebraniu mają pełnoprawni członkowie Klubu, t.j. osoby z opłaconą składką na bieżący rok.