Mamy przyjemność powiadomić wszystkich, iż walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze SKTJ w dniu 30 listopada 2012 przeprowadziło
wybory klubowe i skutecznie wybrało nowy zarząd klubu !

Zarząd w dniu 5 grudnia 2012 przeprowadził pierwsze spotkanie i tym
samym się ukonstytuował. Oto obecny jego skład:

Prezes: Adam Mioduszewski
Z-ca prezesa: Aleksandra Puchalska
Sekretarz: Dariusz Lubomski
Kierownik kursów: Aleksandra Puchalska
Członek zarządu: Artur Szenk

Funkcja skarbnika powierzona została Prezesowi - Adamowi Mioduszewskiemu.

Jednocześnie Zarząd powierzył funkcję magazyniera i opiekuna
biblioteki Arturowi Szenkowi.

Na delegata walnego zjazdu PZA wybrany został Adam Mioduszewski.
Na delegatów walnego zjazdu KTJ wybrani zostali: Aleksandra Puchalska
oraz Dariusz Lubomski.

Wybrany został Sąd Koleżeński :
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Jacek Pyszka
Vice przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego - Zbigniew Drewniak
Członek Sądu Koleżeńskiego - Adam Wolniewicz

Walne Zebranie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego podjęło
decyzję o przeniesieniu spotkań klubowych z piątku na czwartek na
godzinę 19.00.