Jaskinia Bez Nazwy

DŁUGOŚĆ:      60 m.
GLEBOKOŚĆ:     niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  390 m.n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU: Żary, woj. Krakowskie

plan Jaskini Bez Nazwy

OPIS JASKINI: Początkowe 20 m to kręty meander o charakterze rury na początku o średnicy ok. 1 m dalej zwężający się. Na końcu zakręca niemal o 180 stopni tworząc zacisk ZI, dalej korytarz rozwinięty na pęknięciu SW - NE staje się obszerniejszy. W kierunku SW zakończony jest 3 metrową studzienką z bogatą szatą naciekową, obecnie zasypaną gruzem. W kierunku NE korytarz przhodzi w salkę z szatą naciekową zakończoną zaciskiem ZIII, za nim znajduje się rozszerzenie 7 metrowej długości zakończone zawaliskiem. W połowie poprzedniej salki odgałęzia się na SE kilkunastometrowy ciasny korytarzyk "Syfonik", który prowadzi do niewielkiej salki i dalej jeszcze kilka metrów do niewielkiego kominka rozszeżającego się na końcu w niewielką komórkę.
W jaskini panuje silny przewiew, a dymienie w Jaskini Żarskiej potwierdziło łączność obu jaskiń.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini został odnaleziony 30 lipca 1984 przez Andrzeja Górnego. Od roku 1985 eksplorację podejmują A. Górny, A. Urbaniak i M. Olszewski. Duży wkład w eksplorację wniósł zespół Muzeum Geologicznego AGH. 5 sierpnia 1986 A. Górny pokonuje ZI. W 1988 po rozkuciu zacisk ZIII pokonuje Czesław Łukasiewicz. Od pażdziernika 1989 działalność prowadzą także Ł. Furdzik, A. Kurek i O. Paul, którzy 16 grudnia 1989 pokonują "Syfonik". W roku 1990 podejmowano próby pokonania zawaliska za zaciskiem ZIII, jednak ze względu na brak miejsca do składowania gruzu - bez powodzenia.

BIBLIOGRAFIA:

 1. "Jaskinia Bez Nazwy", Andrzej Górny, Artur Kurek, Jaskinie #5


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1998.02.12