Jaskinia Nibyniska

DŁUGOŚĆ:      90 m.
GLEBOKOŚĆ:     -30 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  435 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU: Rezerwat Góra Zborów, gm. Kroczyce, powiat Częstochowski, woj. Śląskie


PODSUMOWANIE:
Niezwykle miejscami ciasna wybitnie trudna jaskinia pionowo-szczelinowa dostępna tylko dla doskonale wyszkolonych i wyjątkowo szczupłych grotołazów.

OPIS JASKINI:
Szeroki i niewysoki otwór jaskini prowadzi do 6-cio metrowej Studzienki Gucia. Dalej prowadzi w stromo w dół bardzo ciasna szczelina. Przez pionowe zaciski (II i III stopnia trudności) można dostać się do sali powstałej na rozszerzeniu szczeliny, a z niej przez przełaz do kolejnej o podobnym charakterze. Jaskinia posiada w dolnej części bogatą szatę naciekową.

HISTORIA POZNANIA:
Jskinia zostałą odkryta podczas poszukiwań opisywanej w literaturze lecz nieodnalezionej Jaskini Niskiej. Miejsce poszukiwań wskazał W. Vorreiter - radiesteta. Eksplorację podjęli R. Baryła, K. Gładysz, K. Mazik, W. Mazik, W. Voreiter, D. Graniczny i M. Wilczek. Pierwsze wejście do jaskini miało miejsce 02.05.2010 w składzie R. Baryła, K. Gładysz, W. Mazik.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Mazik K., (Gładysz K., Mazik W. współpraca), "Jaskinia Nibyniska", Jaskinie nr 1(70) 2013.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2013.06.14