Jaskinia Mąciwody

DŁUGOŚĆ:      195 m
DENIWELACJA:    23 m (-22,+1)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  380 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Klucze, gmina Klucze, woj. małopolskie.

Plan i przekrój Jaskini Mąciwody
"Studnia" wejściowa, fot. A. Dobrzański

OPIS JASKINI: Do wewnątrz jaskini prowadzi ocembrowana studnia, która na głębokości 5 m przechodzi w naturalną próżnię krasową. Dno położone na głębokości 19 metrów znajduje się pod wodą. Próżnia o dnie wypełnionym wodą (płynacą w kierunku SE) po kilku metrach tworzy syfon, w którego najniższym punkcie jaskinia osiąga swą maksymalną głębokość, wynosząca 22 m. Na wysokości 5 m nad dnem prowadzi w głąb skały wąski korytarz, z którego przez niewielki próg osiągamy szczelinę o znacznej wysokości. Dochodzimy nią do obszernej sali o dnie wznoszącym się do góry, zasłanym piaskiem. Z sali odchodzą korytarze w kierunku N i E.
Szata naciekowa występuje w sali (w postaci polew i stalagmitów) oraz w niewielkich fragmentach studni wejściowej. Dno jaskini pokrywa rumosz skalny, głazy i piasek.

Zjazd studnią, fot. A. Dobrzański

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta przez właściciela posesji w czasie drążenia studni, w latach pięćdziesiątych. Zawalono wówczas gruzem ciąg północno-zachodni. Za pośrednictwem jednego z członków rodziny właściciela terenu wiadomość o istnieniu próżni dotarła do M. Bednarka, który wraz z J. Zygmuntem 10 listopada 1975 roku zwiedził wstępne partie jaskini, nie prowadząc jednak prac eksploracyjnych. Po przeszło pół roku, 29 maja 1976 roku, grupa grotołazów w składzie: W. Bochenek, S. Kaczmarczyk, M. Kordeusz i I. Węgrzynowski odkryła dalsze, aktualnie znane partie. Ostatnie odkrycia miały miejsce po 1986 roku. Było to odkrycie 10 m korytarzyka łączącego studnie wejściową od poziomu -12 z boczną odnogą. W syfonie były przeprowadzone w roku 1976 dwa nurkowania (W. Bochenek, G. Kapusta i A. Ociepka), jednak nie przyniosły one zasadniczych rozwiązań.
Liczne odwiedziny grotołazów stały się dla gospodarza tak uciążliwe, że nie zezwala on na zwiedzanie jaskini. Zinwentaryzowana została ona przez M. Bednarka i J. Zygmunta wg stanu z 1975, a po odkryciach - przez A. Wito w roku 1978.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.
 2. Bąk M., "Jaskinia Mąciwody", Jaskinie Wyżyny Informator, nr 9, marzec-kwiecień 1996
Partie Sosnowieckie, fot. A. Dobrzański Sala Chwiejna, fot. A. Dobrzański

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2002.12.08