Jaskinia W Zielonej Górze

DŁUGOŚĆ:      150 m
DENIWELACJA:    9 m (-6, +2.7)
WYSOKOŚĆ OTWORU:  340 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU: Kusięta, gmina Olsztyn, woj. śląskie, rez. "Zielona Góra"
Plan Jaskini W Zielonej Górze

Kolumny naciekowe w jaskini PODSUMOWANIE: Łatwa do pokonania pozioma jaskinia. Charakterystyczny dla jaskini jest jedyny na Jurze, a unikatowy w Polsce "las" kolumn naciekowych.

OPIS JASKINI: Do wnętrza prowadzi niski, szeroki otwór. Po kilku metrach korytarz doprowadza do obszernej choć niskiej sali. W jej wnętrzu znajduje się duża ilość masywnych kolumn naciekowych o wysokości do 1,5 m. Miejscami jest ich tak dużo, że utrudniają przejście do dalszych partii. Mniejsze nacieki zostały wyłamane. Dalej sala przechodzi w drugą komorę położoną na nieco niższym poziomie. Namulisko w pierwszej sali piaszczyste, w końcowej dno zalega rumowisko skalne.

HISTORIA POZNANIA: Pierwszy opis jaskini wraz ze zdjęciami jest autorstwa H. Błaszczyka i pochodzi z 1932 roku. W roku 1988S. Zewiór, K. Garncarz, R. Marczak po przekuciu zacisku w środkowej części jaskini przedostają się do bocznego kilkumetrowego korytazryka.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., 1986, "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa
 2. Zygmunt J., 2003, "Inwentarz jaskiń okolic Częstochowy", Jaskinie 33(4) 2003


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 20004.01.27