Jaskinia Jasna koło Smolenia

DŁUGOŚĆ:      42,3 m.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kowalski K., 1951: Jaskinie Polski, T. 1, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.
 2. Kurek A., Wiśniewski W., W., 1995: Uzupełnienia i uwagi do zestawienia Jaskinie Wyżyny o długości przekraczającej 40 metrów, Jaskinie Wyżyny - Informator , nr 7 listopad-grudzień s. 11-14.
 3. Muzolf B., 1997: Walory Doliny Wodącej w rejonie miejscowości Smoleń - Strzegowa, 7 Sympozjum Jurajskie - Człowiek i Środowisko Naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, s. 45-49; Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza 1998.
 4. Polonius A., 2002: Geneza systemów jaskiniowych w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), niepublikowana praca doktorska. Archiwum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 5. Polonius A., Sławiński J., Tyc A., 1993: Zjawiska krasowe Doliny Wodącej, Materiały 1 Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych; Smoleń - Skalni Mlyn 2-8. 10. 1993; Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza. s. 9-13
 6. Pulina M. (red.): Inwentarz jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie). Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Zarząd Główny, Warszawa (w druku).
 7. Szelerewicz M., Górny A., 1986: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa - Kraków.
 8. Tyc A., 1994: Wartości przyrodnicze i kulturowe Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na terenie województwa katowickiego - Przyroda nieożywiona; Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Dąbrowa Górnicza. s. 49-56
 9. Materiały archiwalne – Zarząd ZJPK woj. katowickiego 1991 r. (dokumentacja z inwentaryzacji jaskiń w okolicach Smolenia ze zdjęciami).

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.12.19