Jaskinia Ciesenć

DŁUGOŚĆ:      245 m
DENIWELACJA:    22,4 m (+0,9; -21,5) 
WYSOKOŚĆ OTWORU:  465 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  woj. małopolskie, okolice Ryczowa

Plan jaskini Ciesenć

W jaskini Ciesenć, fot. M. Szelerewicz
fot. A. Polonius

PODSUMOWANIE:
Ciekawa jaskinia naciekowa. Jedno z najciekawszych ostatnio odkryć. Jaskinia jest zamknięta i możliwa do zwiedzania tylko z opiekunami.

OPIS JASKINI:
Do jaskini prowadzi krótki, opadający w dół korytarzyk. Odchodzi od niego w prawo ciasny przełaz, w którym zainstalowano kratę. Za nim i za studzienką oraz progiem znajduje sią obszerna pochylnia obrywająca się 6 metrową, przewieszoną studnią. Zjazd sprowadza na dno sali. Studnią można obejść ciasnymi przełazami (ZII) możliwymi do pokonania tylko dla szczupłych ludzi.

Sala rozwinięta na kierunku N-S w najdłuższym miejscu mierzy ok. 20 m, a w najwyzszych punktach osiąga 8 m wysokości. Jej dno jest nierówne, pokryte blokami skalnymi. Ściany sali przebijają liczne rury i kominy, które tworzą plątaninę korytarzyków. W południowo-wschodnim krańcu komory, z poziomu dna biegnie w dół niski korytarzyk przechodzący w niewielką studzienkę której dno stanowi najniższy punkt jaskini 21,5 metra poniżej otworu. W południowej części sali zaczyna się długi kręty Korytarz Krystyny. Jego ściany są wygładzone przez wodę i pokryte naciekiem.

Na powierzchni osadów można spotkać współczesne szczątki drobnych gryzoni. Szata naciekowa jest urozmaicona i jak na polskie warunki ciekawa. Najbardziej interesujące są pola pizolitów i oryginalne w kształcie grzybki.

Draperie w Korytarzu Krystyny, fot. T. Klarenbach
fot. T. Klarenbach

HISTORIA POZNANIA:
W czasie wyjazdu inwentaryzacyjnego przeprowadzonego przez Adama Poloniusa i Jerzego Sławińskiego wraz z dziećmi 13 kwietnia 1997 roku, natrafiono na niewielkie schronisko. Do środka weszły dzieci: Roch Sławiński (12 lat) i Łukasz Polonius (13 lat). Oni to przedostali się przez prowadzącą skalną rurę i pierwszą studzienkę. Po wstępnej penetracji wraz z rodzicami odkrywcy dostali się nad przewieszoną studnię, gdzie zakończono prowadzoną w tym dniu eksplorację z braku sprzętu. Na dnie 4 metrowej studzienki znaleziono wtedy zbutwiałą rękawiczkę, jednak nienaruszone namulisko świadczyło, że wcześniejsza ludzka obecność ograniczyła się do wstępnego korytarzyka.

Kolejny wyjazd odbył się 29 maja 1997 roku. W czasie jego trwania odkryto niemal całość znanej dziś jaskini. Niedługo potem otwór został zabezpieczony kratą. Jaskinia została pomierzona podczas trzech sesji w październiku 1998 r. przez zespół w składzie: M. Szelerewicz, A. Górny, P. Malina, J. Sławiński.


BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, "Pomiary jaskini Ciesenć", Jaskinie 6(13) 1998
 2. Polonius A., Sławiński J., "Jaskinia Ciesenć - Informacja Wstępna", Zacisk 13/1997
Więcej zdjęć z jaskini znaleźć można na stronie Speleoklubu Dąbrowa Górnicza

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1998.10.21.