Jaskinia Berkowa

DŁUGOŚĆ:      54 m.
DENIWELACJA:    niewielka.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  405 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Podlesice, gmina Kroczyce, woj. śląskie;
          Góra Kołoczek.
Plan Jaskini Berkowej.

Jedyna salka w jaskini umożliwiajżca stanie.

Jedyna salka w jaskini umożliwiająca stanie.

PODSUMOWANIE: Ponad trzy czwarte jej długości pokonać musimy czołgając się. W dodatku widoki jakie z żabiej perspektywy dane jest nam zobaczyć po drodze nie wszystkim zrekompensują poniesiony trud.
Kolejna uwaga dotyczy zacisków w okolicy otworu zachodniego. Sforsować je mogą jedynie osoby wybitnie szczupłe i obeznane z ich pokonywaniem.
Trzecia uwaga dotyczy wspomnianego już otworu zachodniego, który znajduje się pod okapem Wielki Dziad; otwór ten przez wiele lat był zasypany śmieciami przez biwakujących pod okapem. Obecnie - a mamy rok 2000 - otwór zachodni jest drożny i oczyszczony ze śmieci, na skutek interwencji pracowników jurajskiego oddziału GOPR-u w Podlesicach. 

OPIS JASKINI: Próżnie tę tworzy korytarz przebijający na wylot masyw skalny. Od obszerniejszego otworu wschodniego niski lecz szeroki korytarz doprowadza do niewielkiej salki. Strop jej pokrywają ciekawe sferyczne wymycia. Za salką ciasny korytarz z kilkoma zaciskami wyprowadza poprzez niewielką studzienkę na drugą stronę masywu, pod wielki okap skalny.
Namulisko jaskini tworzy glina i gruz wapienny.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia zinwentaryzowana została w roku 1979 przez K. Mazika.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

... prawie całą dlugość tej jaskini zwiedzamy na leżąco.

Ciasny otwór zachodni i zakleszczony w nim kask.

... prawie całą długość tej jaskini zwiedzamy na leżąco. Ciasny otwór zachodni i zakleszczony w nim kask.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2000.10.17.