Jaskinia Beczkowa

DLUGOSC:      50 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     16 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  370 m npm
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Racławki.

Plan Jaskini Beczkowej

Otwór, fot. M. Pawełczyk
PODSUMOWANIE: Nieduża jaskinia z ciekawym korytarzem wstępnym w postaci mytej rury.

OPIS JASKINI: Otwór prowadzi do 10 metrowej długości, opadającej w dół pięknie mytej rury. Dalej znajdują się dwie niewielkie salki z bocznymi odnogami z których najdłuższa, to stroma pochylnia o gliniastym dnie doprowadzająca do najniższego punktu jaskini.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia wzmiankowana byla po raz pierwszy prawdopodobnie przez Ciętaka w roku 1935, Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1951 i później przez M. Czepiela w roku 1983 wraz z planem M. Napierały. Końcowy korytarz znalazł się po raz pierwszy w opisie i planie M. Pawełczyka 2003.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Pawełczyk M., 2003, Jaskinie 4(33) 2003 s. 26

 


pola ryżowe z Sali Wejściowej,
fot. M. Pawełczyk
wejście do pochylni na dno jaskini, fot. M. Pawełczyk


POWROT WYZEJ: tutaj mozesz wrocic do spisu jaskin jurajskich.

POWROT NA STRONE GLOWNA: tutaj mozesz wrocic na strone tytulowa.

Ostatnia zmiana 2004.01.28