Manewry ratownictwa jaskiniowego PZA (listopad 99)


W dniach 27-28. XI.1999 r. na III poziomie Kopalni Soli (-135 m) w Wieliczce odbyły się manewry ratownictwa jaskiniowego zorganizowane przez KTJ PZA. Miejscem ćwiczeń była 34-metrowej wysokości Komora Staszica.
Pierwszy dzień rozpoczął się od wystąpienia Marcina Gali, który przypomniał technikę ściągnięcia rannego partnera z liny. Po krótkim przećwiczeniu tego manewru prelegent przeszedł do omówienia taktyki prowadzenia akcji ratowniczej w jaskini i zademonstrował podstawowe techniki ratownicze m.in.: wyciąganie poszkodowanego flaszencugiem, za pomocą przeciwwagi i z użyciem balansu. Przedstawione zostały również metody przechodzenia z transportu pionowego w poziomy oraz sposoby naciągania lin nośnych tyrolki. Druga część dnia upłynęła na ćwiczeniach z użyciem przedstawionych technik.
Niedzielna część manewrów rozpoczęła się od wykładu Wojciecha Radeckiego na temat użycia noszy. Po jego wysłuchaniu szkolący się grotołazi podzielili się na dwa zespoły, których opiekunami zostali Wojciech Radecki i Stanisław Kotarba. Każda z grup miała za zadanie przetransportować bezpiecznie rannego. W tym celu w niezwykle lufiastej Komorze Staszica rozwieszono dziesiątki lin, by wreszcie rozpocząć właściwy transport rannego w noszach. Przebiegał on w pionie (w dół i w górę), po ukosie, po trawersie (powietrznym i przy ścianie), a zmiany kierunku transportu następowały często "w lufcie".
Przećwiczone w Wieliczce techniki ratownicze zostaną teraz wykorzystane na kolejnym etapie szkolenia organizowanym przez KTJ PZA. Odbędzie się on prawdopodobnie w styczniu 2000 r. w Jaskini Zimnej.

Radosław Paternoga, zdjęcia Jacek Pyszka


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do spisu artykułów na naszej stronie.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.12.01