Spotkanie informacyjne na temat kursu odbędzie sięmarca 2018 o godzinie 19:00 w siedzibie klubu.

Sopot al. Niepodległości 771 (róg ul. Podjazd; Informacja Turystyczna). GOOGLE MAPS

Pełne szkolenie składa się z części podstawowej i części tatrzańskiej.

Część podstawowa, rozpocznie się cyklem 13 wykładów, które będą organizowane co czwartek (okazjonalnie wtorek) o godzinie 19:00 w lokalu klubowym. O najważniejszych zagadnieniach technicznych, przyrodniczych oraz związanych z bezpieczeństwem w górach będą mówić instruktorzy oraz klubowicze na co dzień zajmujący się omawianymi zagadnieniami.

Zajęcia praktyczne odbędą się podczas dwóch weekendów tj. 7-8 kwietnia, 14-15 kwietnia na wiadukcie kolejowym w Rutkach (niedaleko Żukowa). Poprowadzone będą przez instruktorów taternictwa jaskiniowego PZA.

W dniach 1 maja-5 maja oraz 26-27 maja odbędzią się wyjazdy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przeprowadzone zostaną tam zajęcia linowe na skałkach oraz przejścia w jaskiniach jurajskich.

Zaliczenie etapu podstawowego umożliwia kontynuację szkolenia w wielkich jaskiniach tatrzańskich latem i zimą. Dla osób, które dotychczas nie wspinały się w skałach zostanie również przeprowadzony kurs wspinaczki skałkowej (4-6 dni - proponowany termin to lipiec).

We wrześniu planujemy pierwsze letnie przejścia tatrzańskie dla tych kursantów, którzy zaliczą egzamin po kursie podstawowym – więcej szczegółów na temat przejść otrzymacie podczas spotkań kursowych.

Cały kurs wieńczy egzamin na Kartę Taternika Jaskiniowego. Karta ta upoważnia do samodzielnego poruszania się po jaskiniach tatrzańskich, jest przepustką do wypraw zagranicznych organizowanych przez SKTJ oraz inne kluby jaskiniowe, a przede wszystkim pozwala wkroczyć do kręgu braci Taternickiej.

Kurs przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Alpinizmu.

Na czas kursu sprzęt zapewnia klub.

Ofertę kierujemy do osób w wieku od 16 lat – w przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody obojga rodziców.

Pytania prosimy zadawać na adres : kurs@sktj.pl

Więcej o kursach taternictwa jaskiniowego można przeczytać na stronie PZA: Jak zostać grotołazem...

Poprawiony (czwartek, 18 stycznia 2018 21:58)