Zmarł Kazimierz Kowalski


We wtorek 29 maja zmarł profesor Kazimierz Kowalski (ur. 1925), współtwórca polskiego taternictwa jaskiniowego, członek Klubu Grotołazów, a następnie Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW-Kraków. Z jaskiniami związany był od czasów przedwojennych. W trakcie okupacji rozpoczął inwentaryzację jaskiń Polski, ukoronowaniem czego było wydanie w latach 1951, 1953 i 1954 trzytomowego dzieła Jaskinie Polski - jedynego do dnia dzisiejszego inwentarza jaskiń całego kraju. Aktywnie prowadził eksplorację jaskiniową w Polsce (m.in. pierwsze zejście na dno Kominów w Jaskini Miętusiej - ówczesny rekord głębokościowy Polski) i świecie. Brał udział w eksploracyjnej wyprawie do Gouffre Berger w 1956 r., kiedy to po raz pierwszy przekroczono głębokość 1000 m. Podczas tej wyprawy jako jeden z pierwszych i pierwszy Polak stanął na ówczesnym "dnie świata" - na głębokości -1122 m. Otrzymał godność członka honorowego Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Związku Alpinizmu, Speleoklubu Nicolaus z Liptowskiego Mikulasza, a w 2006 r. prestiżową nagrodę Super Kolos za całokształt pionierskich dokonań.

Jego życie zawodowe także było związane z jaskiniami. Był zoologiem badającym między innymi współczesne i kopalne nietoperze. Opisał 23 nowe dla wiedzy taksony kopalnej fauny, głównie ze stanowisk krasowych. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, a w latach 1994 - 2000 pełnił funkcję prezesa PAU.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.