Walne zebranie Sopockiego KTJ '99Członkowie starego i nowego zarządu

W sobote 22 maja 1999 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Omówione zostało działanie klubu w minionych dwóch latach i wybrano zarząd na dwa kolejne. Znaleźli się w nim:

jako prezes: Adam Przyklęk

w składzie zarządu: Radosław Paternoga, Dariusz Bartoszewski, Jacek Pyszka i Adam Wolniewicz.

Po wyborach odbyła się dyskusja na temat działalności klubu.

Pierwsze spotkanie zarządu, które odbyło się nieco później, wyłoniło funkcje członków zarządu:

Radosław Paternoga - zastępca prezesa
Dariusz Bartoszewski - sekretarz
Adam Wolniewicz - Skarbnik
Jacek Pyszka - członek zarządu


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ TYTUŁOWĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.06.16