Smocza Jama (w Wąwozie Kraków)

DŁUGOŚĆ:      ok. 40 m.
DENIWELACJA:    ok. 16,5 m. 
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1100 i 1120 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: prawe orograficznie zbocze Wąwozu Kraków, w dolnej części.

Plan Smoczej Jamy

 
W Smoczej Jamie, fot. R. Paternoga
Widok z wnętrza przez dolny otwór jaskini.

PODSUMOWANIE: Jest to krotki tunelik przebijający skale na wylot, atrakcyjny tylko jako cześć wycieczki do Wąwozu Kraków

OPIS JASKINI: Dolny otwór znajduje się kilkanaście metrów nad dnem wąwozu. Dostajemy się tam po stalowych ubezpieczeniach. Za otworem jaskinia wznosi się stromo aż do otworu górnego miejscami nieco się rozszerzając. Przez całą długość prowadzą łańcuchy ułatwiające przejście. Zimą niektóre fragmenty dojścia są oblodzone, co utrudnia zwiedzanie. W głębi ciemna, przez co latarka jest do zwiedzania konieczna.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była góralom od dawna. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1876 z przewodnika Kolbenhayera. Kolejna, autorstwa Ossowskiego - z 1882. Już w ubiegłym wieku była z upodobaniem zwiedzana, a inteligentnym przewodnikom służyła do efektownego zaprezentowania Wąwozu Kraków (zwiedzano ją wtedy w odwrotną stronę). Jaskinię zwiedzano wówczas za pomocą drewnianych ubezpieczeń, które w 1949 zmieniono na stalowe (obecne są świeższej daty już z lat 90-tych).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kardas R. M., Grodzicki J., 1993, Smocza Jama, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wąwozu Kraków, t.5, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 2. Parma Ch., Rajwa A., 1978, "Turystyczne Jaskinie Tatr", Sport i Turystyka, Warszawa
Przed otworem jaskini (kropka) foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

Widok z dna Wąwozu pod jaskinią foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

   
Widok z wnętrza na górny otwór jaskini.

Widok na wąwóz Kraków z odnogi
szlaku obchodzącej jaskinię.
Z lewej na dole - dolny otwór


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu jaskiń tatrzańskich.

SPIS JASKIŃ TURYSTYCZNYCH: tutaj możesz przejść do listy turystycznych jaskiń Polski.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2008.04.21