Jaskinia Raptawicka

DŁUGOŚĆ:      ok. 536 m.
DENIWELACJA:    ok. 27,2 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1146 i 1151 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Kościeliska (lewe orograficznie zbocze).

Sala wstępna

PODSUMOWANIE: Obszerna jaskinia pasująca do stereotypowego wyobrażenia turystów o "grocie". Ciekawe dojście, ładna lokalizacja otworu i rozmiary sal po których można nieco pochodzić, sprawiają, że jest to ciekawy cel wycieczki. (Gdyby jeszcze "turyści" powstrzymali się od pozostawiania w róznych, często smrodliwych "atrakcji")

OPIS JASKINI: Otwór główny ma średnicę 3 metrów. Nad nim znajduje się mały otworek prowadzący do dwóch studzienek wypadających w stropie jaskini. Otwór główny prowadzi w dół progiem 4 m wysokości ubezpieczonym stalową drabiną do obszernej sali o wysokości ok. 10 m. Z sali tej w prawo prowadzi w dół długi na 30 m ślepy korytarz z boczną szczeliną. W lewo znajduje się również opadający w dół korytarz o długości 20 m. W jego końcowej części można przedostać się do ciasnej szczeliny o równoległym do korytarza przebiegu. Główny ciąg prowadzi na wprost do następnej sali, z której biegną w lewo dwa łączące się korytarze. Dalej na wprost można przedostać się przez ciasny przełaz do kolejnego obszernego korytarza z kapliczką na ścianie.
Jaskinia ma charakter zawaliskowy. Pod otworem utworzył się stożek nasypowy. W jaskini występują otoczaki wapienne, a w końcowej części piasek i żwir. W namulisku znaleziono kości zwierząt plejstoceńskich. Wilgotność jest zmienna. Cyrkulacja powietrza i rozkład temperatur pozwalają postawić hipotezę, ze jaskinia ta stanowi górny otwór systemu Jaskini Mylnej - Obłazkowej.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była od dawna. Od czasu doprowadzenia ścieżki do Jaskini Mylnej w 1886 była licznie odwiedzana. Pierwszy jej opis i plan opublikował Pawlikowski w 1887, od tego czasu drogę opisują wszystkie przewodniki tatrzańskie. Aktualną dokumentację (wraz z podaniem nowej długhości jaskini) sporządzili F. Filar i M. Parczewski w roku 2014

BIBLIOGRAFIA:

 1. Luty I., 1993, "Jaskinia Raptawicka", [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 2. Filar F., 2014, "Nowa dokumentacja Jaskini Raptawickiej", [W:] Jaskinie 2(75) s. 26-27
Przed otworem jaskini (kropka) foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

Wstępna sala. foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

W drugiej salce. foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

Na krawędzi otworu
Wstępna sala
Dojście do otworu
Widok spod jaskini na dno Doliny Kościeliskiej


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić na poprzednia stronę.

SPIS JASKIŃ TURYSTYCZNYCH: tutaj możesz przejść do listy turystycznych jaskiń Polski.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2014.12.02