Jaskinia Obłazkowa

Plan Jaskini Obłazkowej

Wejście do jaskini Obłazkowej

DŁUGOŚĆ:       ok. 201 m.
DENIWELACJA:     ok. 8,1 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:   ok. 1098 m n.p.m..
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Kościeliska,
           zachodnie zbocze 

OPIS JASKINI: Obszerny, szeroki na 9 m i wysoki na 2 m otwór wprowadza do rozległej sali przedzielonej w głębi na dwa korytarzyki. Z sali na NE prowadzi 28 metrowej długości szczelinowaty korytarz. Dalej dwoma niskimi ciągami łączącymi się po 7 m dostajemy się do obszernej sali z niewielkimi bocznymi odgałęzieniami. Dano sali zajmują duże wanty. Jaskinia jest fragmentem systemu Jaskini Mylnej. Ściany są zwietrzale, nacieków brak. Namulisko składa się w dużej części z naniesionych piasków i żwirów krystalicznych. Jaskinia jest sucha, wyczuwa się niewielki przewiew.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była od dawna. Od czasu doprowadzenia ścieżki do Jaskini Mylnej w 1886 była licznie odwiedzana. Pierwszy jej opis i plan opublikował Pawlikowski w 1887, od tego czasu drogę opisują wszystkie przewodniki tatrzańskie.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Luty I., 1993, Jaskinia Obłazkowa, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
Korytarz w środkowej części
Wstępna sala jaskini

POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

SPIS JASKIŃ TURYSTYCZNYCH: tutaj możesz przejść do listy turystycznych jaskiń Polski.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.07.06