Najgłębsze Nurkowanie w Ciasnych Kominach


29 grudnia 1996 Wiktor Bolek zanurkował ponownie w Ciasnych Kominach w Jaskini Miętusiej schodząc na głębokość -51.1 metra. Jest to nowy głębokościowy rekord w polskich nurkowaniach jaskiniowych (poprzednio było nim 35 metrowe nurkowanie Wiktora w tym samym miejscu). Nurkowanie odbyło się na powietrzu i głębokość ta jest bliska maksymalnej możliwej do osiągnięcia przy jego pomocy (W. Bolek nurkował już w sztolniach na głębokość ok. 65 m). Długość poręczówki wyniosła ok. 95 m (tzn. długość okryć wynosi ok. 30 - 35 m). Korytarz prowadzi ciągle w kierunku północnym.
Wzrosła też o 14 m głębokość jaskini osiągając wartość -258 m. Warto zauważyć, ze w roku 1996 zmieniła się ona aż trzykrotnie. Najpierw 3 lutego W. Bolek zwiększył ja z -241 do -242,6 w Ciasnych Kominach. 14 kwietnia K. Starnawski pobił ten wynik schodząc na -31 w Wielkich Kominach i do grudnia głębokość wynosiła -244 (taka podaje wydany ostatnio tom inwentarza). Deniwelacja jaskini wynosi obecnie 280 m (-258, +22).

D. B.

P.S. Jak zwrócono uwagę w "Górach" 4/97 podczas pierwszych nurkowań K. Starnawski stwierdził, że poprzednio podawana głębokość syfonu na dnie Wielkich Kominów jest większa o 2 metry, wobec czego nurkowanie W. Bolka z 3 lutego 1996 nie można traktować jako pogłębienia jaskini.

 

Plan

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana: 1997.06.10