Warszawskie odkrycia w Wielkiej Śnieżnej


Na biwaku 8-11 lutego 1997 w składzie Marcin Gala, Tomasz Fierdorowicz, Stefan Stefański udało się przetrawersować komin nad Salą Trójkątną w Wielkiej Śnieżnej, co otworzyło drogę do kolejnych odkryć. Na następnym biwaku 17-19 lutego przeprowadzonym 17-19 lutego Stefan Stefański i Marcin Gala pokonali korytarz nazwany przez nich Stropowcem (gdyż leży nad Plytowcem i weszli do ciasnego meanderka. Na tym biwaku powstrzymała ich konieczność wspinaczki, na którą nie mieli już czasu.
Kolejne wejście odbyło się 15-16 marca, a wzięli w nim udział: Tomasz Fierdorowicz, Marcin Gala, Paweł Skoworodko i Stefan Stefański. Biwak założony został na Suchym Biwaku (poprzednio nad Prożkiem Johny'ego). Po wspięciu się końcowymi kaskadami (nazwanymi Lisimi) doprowadziła do ciasnej szczeliny, która wymagała 6 godzinnego odgruzowania (Odbyt). Dalej zaczęło puszczać we wszystkich kierunkach. W końcowej części udało się wejść do bardzo obszernej Sali Lwa, gdzie przerwano eksploracje.
Ostatnie dotychczas wejście eksploracyjne do Partii Amoku (jak nazwano całość) miało miejsce 2-3 kwietnia 1997. Wzięli w nim udział Tomasz Fierdorowicz, Marcin Gala, Paweł Skoworodko i Stefan Stefański. Tym razem nie założyli oni biwaku i atakowali problem bez snu. Z Sali Lwa przez niewielki prożek udało się dostać do bliźniaczo dużej sali. Po powrocie do Sali Lwa kontynuowano zjazdy w dół, gdzie po pokonaniu zawaliska i kaskadek całość zmieniła się w szczelinę nie do przejścia.

Na podstawie artykułu Stefana Stefańskiego zamieszczonego w Górach 6/1997

Schematyczny przekrój nowych partii w opisie Śnieżnej


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1996.07.09