Staż ratownictwa jaskiniowego


Termin - 17-23 września (może ulec zmianie)
Miejsce - Tatry, "Biały Domek"

1. Cel
- unifikacja wiedzy i umiejętności dotyczących technik transportu, prowadzenia grupy i kierowania
akcją w ratownictwie jaskiniowym
- wykształcenie kadry prowadzącej przyszłe szkolenia
- utworzenie grupy wsparcia dla TOPR
- stworzenie systemu stopni ratowniczych oraz listy alarmowej
- integracja międzyśrodowiskowa

2. Założenia wstępne
- w kursie biorą udział grotołazi posiadający podstawowe umiejętności ratownicze i deklarujący
gotowość do uczestniczenia w realnych akcjach jaskiniowych
- kadrę instruktorską stanowią dwaj instruktorzy Spéléo Secours Française wspierani przez dwójkę
instruktorów polskich, posiadających umiejętności ratownicze i władający językiem umożliwiającym
dobrą komunikację z Francuzami
- staż odbywa się w Tatrach, opłata obejmuje wyżywienie
- kurs jest płatny, Francuzi i kierownik mają pokrywane koszty dojazdu i pobytu, nie otrzymują
wynagrodzenia
- zajęcia odbywają się w dwóch grupach
3. Zgłoszenia do 15. 08 2002. Na adres mgala@post.pl lub Marcin Gala, Trojdena 5c/9, 02-109
Warszawa.

kurs
17 września (wtorek)
- wieczór - przybycie uczestników, impreza zapoznawcza
18 września (środa)
- rano - jaskinia ku dziurze, unifikacja technik transporu linowego
- popołudnie - akcje w jaskini Mylnej (gr. 1) oraz Zimnej (gr. 2)
- wieczór - pakowanie sprzętu na następny dzień, wykład (rola szefa grupy)
20 września (czwartek)
- rano - pozorowana akcja w jaskini Kasprowej Wyżniej i Średniej (gr. 1) oraz w Czarnej (gr. 2)
- wieczór - wykład
21 września (piątek)
- rano - j.w - wymiana grup.
- wieczór - wykład
22 września (sobota)
- rano - rozpoczęcie manewrów w jaskini Śnieżnej
- popołudnie - manewry
- wieczór - manewry
22 września (niedziela)
- rano - manewry
- popołudnie - manewry
- wieczór - zakończenie manewrów
23 września (poniedziałek)
- rano - podsumowanie, mycie i pakowanie sprzętu
- popołudnie - wyjazd uczestników

4. Manewry
Celem manewrów w jaskini Śnieżnej jest sprawdzenie umiejętności współdziałania między TOPR i KTJ,
przećwiczenie systemu komunikacji oraz planowania długiej akcji. W manewrach będą mogli
uczestniczyć inni członkowie klubów posiadający umiejętności transportu, jednak pod przewodnictwem
absolwentów stażu.

Jednocześnie informuje, że z inicjatywy Kol. Marcina Gali powstaje "Lista alarmowa dla TOPR",
ankiety zostaną rozesłane po klubach.
Proszę o poważne potraktowanie tej inicjatywy.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do preliminarza 2002.

POWRÓT NA STRONĘ TYTUŁOWĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2002.01.04