JuHeFoLa 2002 - Jura Szwabska (RFN)


W dniach 26.07 - 11.08.2002 odbędzie się kolejny międzynarodowy obóz szkoleniowy z bazą w Schelklingen-Schmiechen (RFN) - patrz np. "Jaskinie" 1(14) 1999.
Obóz jest dotowany z funduszy rządowych RP i RFN. Pełny koszt dla uczestnika z Polski wynosi 75,- Euro (wpłata 100,- ale 25,- zwracane jest jako kieszonkowe). Koszty przejazdu są refinansowane po zakończeniu imprezy.
Uczestnicy mieszkają we własnych namiotach na wynajętym polu. Otrzymują pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie wydawane przez kuchnię polową. Teren jest wyposażony w namiotową jadalnię i salę wykładową na wypadek niepogody oraz kontenerowe toalety i umywalnie - również z ciepłą wodą.
Uczestnicy obozu "studiują" na wybranym przez siebie kursie - nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach dwóch kursów w trakcie jednego obozu. Bardziej szczegółowe informacje o programie niżej.
Dla uczestników z polski przewidziana jest pula 10 - 11 miejsc. Organizatorzy starają się, aby każdy uczestnik znalazł się na wybranym przez siebie kursie, ale decyduje o tym szybkość zgłoszenia oraz możliwości. Proszę o nadsyłanie wstępnych (ale przemyślanych) zgłoszeń zawierających:
- nazwisko i imię
- adres kontaktowy i stały (zameldowania)
- e-mail, telefon
- wybrany kurs oraz alternatywny na wypadek przepełnienia
- stopień znajomość języków obcych
- posiadane doświadczenia jaskiniowe
Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do młodych członków klubów speleologicznych. Poparcie klubu jest wymagane do wyjazdu.

Osoby które się zgłoszą otrzymają do wypełnienia formularz w języku angielskim lub niemieckim - w/g życzenia oraz następną porcję informacji.
Mój adres: (również do wszelkich zapytań)
Krzysztof Makowski
ul. Goplańska 4a
61-051 Poznań
e-mail: makosia@po.onet.pl
tel. mob. 0501/483243

Jednoczesnie poszukuję instruktora - pomocnika do katedry technik pkonywania jaskiń. Praca jest społeczna - pełny zwrot kosztów.
Zgłoszenia pod adres j.w.

*****************


Coraz więcej ludzi odkrywa walory przyrody jako miejsce realizacji swoich zainteresowań hobbystycznych. To cieszy. Z drugiej strony trend ten ma swoje negatywne oddziaływania na przyrodę.
Aby zachować dla naszych następców w pełni żyjące środowisko naturalne, jesteśmy zobowiązani chronić przed zniszczeniem dziedzictwo przyrody w rzeczach wielkich i małych.
W tym sensie pragniemy wam w trakcie tego obozu szkoleniowego przedstawić osobliwości krasowo-jaskiniowego krajobrazu środkowego Albu Szwabskiego. Jednocześnie chcemy przekazać wiedzę niezbędną do badania naszych jaskiń, którą później będziecie mogli wykorzystać przy wielodyscyplinarnych, własnych pracach w ojczystych terenach jaskiniowych jak również przekazać członkom waszych klubów.
Poniżej proponujemy wam do wyboru pięć intensywnych kursów oraz szeroko zakreślony program ramowy obejmujący wszystkie ważne aspekty speleologii. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów w pięcioosobowych grupach.
Kolejnym celem obozu jest nawiązanie kontaktów i przyjaźni - zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Doświadczenia wskazują, że właśnie znajomości zadzierzgnięte podczas JuHeFoLa umacniają się przez lata i wszyscy uczymy się od siebie wzajemnie tolerancji i zrozumienia dla różnych stylów życia.
Program obozu przygotowany jest z myślą o ludziach młodych, stawiających swoje pierwsze kroki w speleologii oraz tych, którzy zdobyte już wiadomości pragną poszerzać.

Proponuje się następujące kursy do wyboru:

- Techniki pokonywania jaskiń i autoratownictwa.

Będzie zawierał solidne podstawy technik pokonywania. Obejmuje znajomość lin i węzłów, technik bezpieczeństwa, poręczowania, chodzenia zarówno po drabinkach linowych jak i techniką pojedyńczej liny. Osoby wybierające ten kurs zostaną podzielone w/g stopnia doświadczeń tak, że mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby początkujące jak i doświadczone.
Po pierwszym tygodniu obozu, dla zainteresowanych (ale wyłącznie pełnoletnich osób) zostanie utworzona grupa, która przejdzie szkolenie w zakresie strategii i taktyki akcji jaskiniowych oraz autoratownictwa zespołowego na bazie sprzętu indywidualnego.
Uczestnik tego kursu musi posiadać kompletny sprzęt indywidualny stosowany w jaskiniach (własny lub wypożyczony). Dodatkowe zapytania w zakresie programu lub sprzętu kierować (po angielsku lub niemiecku) do: Niels Braeunig, e-mail: Nils@hoehlenrettung.de

- Techniki kartowania jaskiń

Zostaną wyłożone podstawy prezentacji graficznej jaskiń, wykonywania pomiarów (i ich przetwarzania) oraz cały proces prowadzący do powstania planów jaskini. Również metody niezbędnej weryfikacji danych,
Praktyczne posługiwanie się busolą górniczą, kompasem, na życzenie teodolitem. W programie również przetwarzanie danych pomiarowych na komputerze (odpowiedni program każdy uczestnik otrzyma). Nie jest wymagane posiadanie jakichkolwiek doświadczeń: ani w zakresie technik jaskiniowych ani pomiarowych.
Pytania: Florian Renz e-mail florian.renz@web.de

- Wprowadzenie do speleologii.

Kurs pomyślany jest dla osób gromadzących dopiero pierwsze doświadczenia jaskiniowe i chcących poznać różne aspekty działalności speleologicznej. Będą im przedstawione teoretycznie i praktycznie różne obszary tematyczne jak mierzenie jaskiń i sporządzanie ich dokumentacji, ochrona jaskiń, biospeleologia, analiza wód krasowych i trochę hydrodynamiki. Punkt ciężkości programu jest stosunkowo płynny i każda z tematyk może zostać pogłębiona w/g zainteresowania grupy. Oczywiście nie do stopnia realizowanego w ramach kursów specjalistycznych. Posiadanie sprzętu oraz znajomość technik pokonywania jaskiń nie jest przy tym kursie konieczna.
Pytania: Saskia Bartmann e-mail: sassi-cora@gmx.de

- Biospeleologia, fauna i ekosystemy jaskiń.

Kurs proponowany dla osób interesujących sie fauną jaskiniową. W jednej z wybranych jaskiń zostaną wypróbowane praktycznie metody chwytania i dokumentowania fauny. Wyniki tych prac posłuża do określenia stanu ekosystemu jaskini i będą przede wszystkim wkładem do poznania fauny jaskiniowej w ogóle. Jednocześnie uczestnicy zostaną uczuleni na znaczenie jaskiń jako przestrzeni życiowej.
Zaleca sie posiadanie podstaw wiedzy z zakresu zoologii jak również systematyki (oznaczania gatunków). W miarę swobodne posługiwanie sie językiem niemieckim lub angielskim jest konieczne.
Pytania: Christian Fischer e-mail: christian.w.fischer@t-online.de

- Wprowadzenie do geologii.

Uczestnicy tego kursu otrzymają wiedzę wstępną z zakresu metod badań speleologicznych i geologicznych, które są ważne w procesach eksploracji jaskiń. W programie:
- czytanie i ocena map geologicznych,
- mechanizmy istotne dla powstawania jaskiń w fazach wypiętrzania i późniejszych - rozpoznawanie i interpretacja,
- powierzchnia terenow krasowych - rozpoznawanie i interpretacja ukształtowania.
Uczestnicy kursu powinni w jakimś stopniu posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.
Pytania: Fritz Mammel e-mail: fritz.mammel@t-online.de

Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały wydane w postaci broszurowej w zakresie wybranego kursu.
Dla wszystkich uczestników przewidziano wykłady i wycieczki (w tym autokarową) obejmujące:
- geologia i speleologia regionu;
- ochrona jaskiń;
- biologia jaskiń;
- eksploracja w Alpach;
- powstawanie i zawartość jaskiń;
- organizacja ratownictwa jaskiniowego
- nietoperze i ich ochrona
- GPS


   
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić do spisu komunikatów.
   
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrocić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2002.02.18