Preliminarz kursów ogólnopolskich w roku 2006


Preliminarz kursów ogólnopolskich w roku 2006

Rodzaj kursu

Miejsce

Ilość os/termin

Kier./org.

Zgłoszenia do

Uwagi

Kurs ratownictwa jaskiniowego, podstawowe techniki transportu noszy

Podzamcze, G. Birów. Lub Podlesice

Ok. 20 os./ 30.06.(wieczór 2.07.2006

Przemek Włosek

Przemek Włosek; wloski@inform.pl ; 501425279; 32 2674024. do 15.06.2006

Spotykamy się w piątek między 17.00 a 19.00. na polu namiotowym u Makowskiego - Agrokultura przy parkingu na drodzę z Podzamcza na Górę Birów.
Uczestnicy jursu wpłacają 30 zł tytułem opłaty kursowej.
Pozdrawiam Przemek

Kurs autoratownictwa

Podlesice

Ok. 20 os;
06.10 (wieczór)-08.10.2006

Robert Matuszczak

Robert "Melon" Matuszczak; 501504642; melon_rm@wp.pl do 15.09

Manewry Ratownicze

Tatry

29.09. (godz. 9.00)-01.10.2006

Marcin Gala

Marcin Gala; m.gala@speleo.pl do końca czerwca

Dla uczestników wcześniejszych kursów ratownictwa

Warsztaty metodyczne, nauczanie wspinaczki skalnej

Podlesice

22.09 (wieczór)-24.09.2006; 12 os.

Piotr Słupiński

Przemek Włosek; wloski@inform.pl ; 501425279;

Dla instruktorów mających chęć podyskutować o instruowaniu

Staż ratownictwa jaskiniowego we Francji

Francja

2 os/ początek października

Marcin Gala m.gala@speleo.pl

Dla instruktorów, info u MGali

Kurs kartowania II stopnia

02.12-03.12.2006.

Włodek Porębski

Włodek Porębski wlodek@life.pl ; 502788025

Dla absolwentów kursu kartowania I stopnia

Uwagi:
1. Terminy i lokalizacja szkolenia może ulec zmianie.
2. Uczestnicy kursów muszą być członkami PZA.

Kurs instruktorski

Jego kształt ostateczny zostanie określony z początkiem września, co jest spowodowane pracami nad uzyskaniem możliwości prowadzenia szkoleń instruktorskich przez PZA.

W kursie będą mogły uczestniczyć jedynie osoby, które przed rozpoczęciem kursu ukończą lub przedstawią zaświadczenie o uczestnictwie w części ogólnej kursu instruktora sportu.

Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci:

•  Chęć bycia nauczycielem

•  Ukończone 21 lat

•  Średnie wykształcenie

•  5 lat od uzyskania karty taternika

•  Ukończenie dwóch różnych ogólnopolskich kursów fakultatywnych
(autoratownictwo, ratownictwo, kartowanie, kurs lawinowy)

•  Rekomendacja klubowa

•  Uczestnictwo w kursach w roli pomocnika instruktora (poświadczone przez instruktora)

•  Przedstawienie wykazu przejść wspinaczkowych i jaskiniowych

•  Udział w zagranicznej wyprawie eksploracyjnej w kras wysokogórski

23-24 września 2006 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne, obejmujące sprawdzian wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Miejsce spotkania- Dolina Będkowska , "Brandysówka".

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 września 2006 - wloski@inform.pl


   
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić do spisu komunikatów.
   
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrocić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.04.29