Preliminarz kursów ogólnopolskich w roku 2004


Rodzaj kursu

Miejsce

Ilość os/termin

Kier./org.

Instr. szkolący

Zgłoszenia do

Uwagi

Szkolenie lawinowe

Schronisko Markowe Szczawiny, Babia Góra

Ok. 30 os;
14-16,01,2005

Przemek Włosek

Rafał Radliński, Tadeusz Widomski (instruktorzy GOPR)

Przemek Włosek; wloski@inform.pl; 501425279; 32 2674024. do 5.01.2005

Pierwszeństwo zapisu mają instr. taternictwa jaskiniowego.

Tutaj jest program.

Kurs kartowania
jaskiniowego

Wojcieszów

Ok. 20 os;
26-29.05.2005

Włodzimierz Porębski  

Włodzimierz "Jacoóś" Porębski; wlodek@life.pl; 502788025

Tutaj jest program.

Kurs autoratownictwa   Ok. 25 os;
20-22 maj2005
Robert Matuszczak   Robert "Melon" Matuszczak; 501504642 Tutaj jest program.

Manewry Ratownicze

Tatry

10-13 listopada

Marek Lorczyk

 

Marek Lorczyk
mlorczyk@epf.pl

Kurs w pierwszej kolejności dla uczestników poprzednich kursów ratownictwa
Tutaj jest program.
Tutaj jest zgłoszenie

Uwagi:
1. Terminy i lokalizacja szkolenia może ulec zmianie.
2. Uczestnicy kursów muszą być członkami PZA.

Przyjmowane są również zgłoszenia na kurs instruktorów taternictwa jaskiniowego. Kurs odbędzie się po zebraniu minimum 10 kandydatów.
Przypominam, że kandydat na instruktora musi:
1. posiadać kartę taternika jaskiniowego od min. 5 lat i stopień zwyczajnego taternika jaskiniowego
2. mieć ukończone 23 lata życia
3. posiadać wykształcenie co najmniej średnie
4. przedstawić wykaz przejść jaskiniowych i powierzchniowych
5. przedstawić wniosek z klubu poparty opinią instruktora
6. odznaczać się nienaganną postawą moralno-etyczną
7. zdać egzamin dopuszczający do kursu instr.
Ze względu na spodziewane zmiany w przepisach powyższe warunki mogą ulec zmianie.

Namawiam do organizowania kursów lokalnych lub środowiskowych przeznaczonych dla grotołazów całej Polski.

Przemek Włosek   
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić do spisu komunikatów.
   
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrocić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2005.04.18