Preliminarz kursów ogólnopolskich w roku 2004


Rodzaj szkolenia

Miejsce / komentarz

Ilość osób/ termin

Kierownik

Zgłoszenia do/ termin zgłoszeń

Wpłata

Kurs autoratownictwa
jaskiniowego

Podlesice

30os/ 14-16.05.04

Przemysław
Włosek

Zgłoszenia na wloski@inform.pl lub 501425279 (P. Włosek), do 5.5.2004

30 zł na miejscu

Kurs ratownictwa
jaskiniowego

Podlesice/Tatry Kurs dwuetapowy

Min 15
os/8-9.10.04/11-14.11.04

Marcin Gala

Marcin Gala
mgala@post.pl

 

Unifikacja
instruktorów

Podlesice

25/26.09.04

Andrzej
Ciszewski

agajesia@interia.pl

 

Kurs poruszania i
asekuracji w śniegu i
lodzie + szkolenie
lawinowe

Tatry

Kurs dla
instruktorów

Min 15 os/

8-9.12.04

 

Andrzej Ciszewski

wloski@inform.pl

 

 

Uwagi:
1. Terminy i lokalizacja szkolenia może ulec zmianie.
2. Uczestnicy kursów muszą być członkami klubów zrzeszonych w PZA.
3. Wpłaty na konto PZA. Nr konta: 53 1160220200000000 55156378


   
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrocić do spisu komunikatów.
   
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrocić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.04.07