Płaska Nisza w Klifie Swarzewskim

POŁOŻENIE:     Pobrzeże Kaszubskie. Kępa Swarzewska. Klifowy brzeg morski.
DŁUGOŚĆ:      4,4 m
DENIWELCJA:    niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  4 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: E
Plan Płaskiej Niszy w Klifie Swarzewskim

OPIS JASKINI: Otwór jaskini znajduje się w południowej części Klifu Swarzewskiego. Ten fragment klifu, wysoki na kilkanaście metrów, zbudowany jest z mocno zlityfikowanych osadów gliny zwałowej. Jaskinia powstała na bazie horyzontalnie leżącej warstwy mniej odpornego materiału.

HISTORIA POZNANIA: Obiekt zauważyli Z. Drewniak i R. Paternoga w dniu 13.01.2007 roku.
Jaskinia nie wzmiankowana w literaturze.


Otwór Płaskiej Niszy w Klifie Swarzewskim
W Płaskiej Niszy w Klifie Swarzewskim

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONE GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2007.01.17