Schronisko w Połchowie

DŁUGOŚĆ:      7 m
DENIWELACJA:    3 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  około 40-45 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: wieś Połchowo, gmina Puck
EKSPOZYCJA OTWORÓW: SW, SE, NE

plan Schroniska w Połchowie

OPIS JASKINI: Schronisko stanowi stromy tunelik z niewielkimi wnękami o łącznej długości 7 m. Przebija on blok skalny zlepieńca, charakteryzującego się niskim stopniem wysortowania materiału klastycznego i dobrym stopniem jego obtoczenia.

HISTORIA POZNANIA: Schronisko opisał Paschke w 1917 roku. Rok później ten sam autor opulikował jego pierwszy plan.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Bartoszewski D., Ciborowski T., 2005. Jaskinie Kępy Puckiej, [W:] Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 4. Kowalski K., 1954. Jaskinie Polski, t. III, Warszawa, s. 162-164.

Skałka w której znajduje się Schronisko w Połchowie W Schronisku w Połchowie

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową

Ostatnia zmiana 2006.01.15