Jaskinia pod Wierzbą

POŁOŻENIE:     Grudziądz, osiedle Nowa Wieś
DŁUGOŚĆ:      12 m
DENIWELACJA:    2,5 m (+1; -1,5)
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 50 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORÓW: S
Plan Jaskini pod Wierzbą

OPIS JASKINI: Ciasny otwór ma kształt poziomej soczewki. Kilkumetrowy korytarzyk za otworem jest równie niski, rozszerza się na boki przechodząc w zaciskające się wnęki. Jaskinia utworzyła się w obrębie zlepieńców i piaskowców plejstoceńskich.
Tuż obok Jaskini pod Wierzbą znajduje się Jaskinia Klonowa.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana okolicznym mieszkańcom, ale brak wewnątrz śmieci wskazuje, że nie jest ona odwiedzana.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., 1999. Geologiczne i geomorfologiczne warunki powstawania i rozwoju jaskiń na Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 26-27.
 4. Urban J., 2000. Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 409-411.

Otwór jaskini W Jaskini pod Wierzbą

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15