Nyża w Osadzie Rybackiej

POŁOŻENIE:     Gdynia - Osada Rybacka. Kępa Oksywska. Klifowy brzeg morski.
DŁUGOŚĆ:      2,4 m
DENIWELCJA:    niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  0,5 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: E
Plan Nyży w Osadzie Rybackiej

OPIS JASKINI: Nyża w Osadzie Rybackiej jest efemeryczną jaskinią, która powstała na bazie podciosu brzegowego. Obiekt jest charakterystyczny dla niskich klifów zbudowanych z utworów słabo zwięzłych. Powstanie nyży związane jest z abrazyjną działalnością morza. Strop niszy abrazyjnej został wzmocniony przez system korzeniowy drzewa. Po osunięciu się jego części w kierunku plaży doszło do osłonięcia niszy i tym samym zepewnienia jej ochrony przed wezbraniami sztormowymi.

HISTORIA POZNANIA: Obiekt zauważyli M. Juniewicz, M. Kaniewski i R. Paternoga w dniu 26.12.2005 roku.
Jaskinia nie wzmiankowana w literaturze.


Otwór Nyży w Osadzie Rybackiej
W Nyży w Osadzie Rybackiej

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskin Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONE GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2007.01.10