Jaskinia Śpiącego Szweda

POŁOŻENIE:     Gdynia-Kolibki. Klifowy brzeg morski
DŁUGOŚĆ:      15 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     ok. 2,5 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  16 m n.p.m.; 16,1 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORÓW: S, NE
Plan Jaskini Śpiącego Szweda

WSTĘP: Jaskinia utworzona w glinie zwałowej.

OPIS JASKINI: Jest to jaskinia dwuotworowa o długości 15 metrów. Utworzona jest ona całkowicie w glinie zwałowej. Zwięzłość gliny jest na tyle duża, że w jaskini tej nie dochodzi do znaczących obrywów. W spągu jaskini znajdujemy wprawdzie rumosz, ale najprawdopodobniej nie pochodzi on z erozji ścian. Należy przypuszczać, iż jaskinia powstała w wyniku wytopienia się bryły martwego lodu. Po roztopieniu tej bryły powstała pustka w obrębie gliny. Istnieje również teoria (Baryła et al. 1998), ze jaskinia "być może powstała w wyniku pełznięcia i usuwania materiału spod bardziej stabilnego stropu, dodatkowo wzmocnionego korzeniami drzew".
Kubatura jaskini jest sukcesywnie pomniejszana przez materiał nanoszony przez otwór południowy. Otwór północno-wschodni został sztucznie poszerzony pod koniec lat 90.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia prawdopodobnie znana jest od dawna (na pewno od lat 60.). Znajduje się bowiem tuż nad udostępnionym odcinkiem plaży. Przez członków Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego odwiedzana pod koniec lat 80.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., 1999. Geologiczne i geomorfologiczne warunki powstawania i rozwoju jaskiń na Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 26-27.
 4. Ciborowski T., Paternoga R., 2005, Jaskinie gdyńskie, [W:] Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników.
 5. Paternoga R., 1999. Kilka słów o jaskiniach gdyńskich, Klamecjusz. Niezależny biuletyn wspinaczy Trójmiasta, nr 7, s. 15.
 6. TTG [Głuszko T.], 1999. Jaskinie o krok od plaży, 30 dni, 8(10), s. 74-45.

Otwór jaskini Otwór jaskini
W Jaskini Śpiącego Szweda W Jaskini Śpiącego Szweda

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15