Jaskinia Goryla

POŁOŻENIE:     Gdynia-Redłowo. Klifowy brzeg morski.
DŁUGOŚĆ:      23,5 m
GŁĘBOKOŚĆ:     5 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  13 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: S
Plan Jaskini Goryla

WSTĘP: Jaskinia utworzona w mało zlityfikowanych osadach (mułkach i iłach).

OPIS JASKINI: Jaskinia powstała w utworach mioceńskich. Większa część jaskini została utworzona w obrębie mułków, charakteryzująch się rytmicznym warstwowaniem. Warstwa szara to mułki kwarcowo-muskowitowe, a brązowa to mułki ilaste. Przebieg korytarzy nawiązuje do struktury warstw. W salce końcowej znajduje się 0,5 m soczewka iłu węglistego.
W całej Polsce trudno znaleźć podobny obiekt, w związku z tym geneza jaskini jest wciąż niewyjaśniona.
W końcowej salce można zauważyć cuechy swoistego mikroklimatu jaskiniowego. W jaskini zimują nietoperze: Myotis daubentonii (nocek rudy) i Myotis nattereri (nocek Natterera).

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia prawdopodobnie znana jest od dawna. Znajduje się bowiem w pobliżu popularnego traktu spacerowego mieszkanców Gdyni. Wokół jaskini, na okolicznych wzgórzach znajduje się kompleks przedwojennych umocnień (bunkry, działa,okopy). Tak więc trudno sądzić by jaskinia mogła zostać nie zauważona. Członkowie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego odwiedzali jaskinię w pierwszej połowie lat 80. Prawdopodobnie tę jaskinię należy wiązać z opowieściami o pewnym przestępcy z lat 60. - niejakim "Gorylu", który jak wieść niesie w nadmorskiej jaskini miał swoją kryjówkę.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Ciborowski T., Paternoga R., 2005, Jaskinie gdyńskie, [W:] Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników.
 4. Ciechanowski M., Jarzembowski T., 1999. Zimowisko nietoperzy (Chiroptera) w klifie nadmorskim, Przegląd Zoologiczny, nr 3-4, s. 219-221.
 5. Paternoga R., 1999. Kilka słów o jaskiniach gdyńskich, Klamecjusz. Niezależny biuletyn wspinaczy Trójmiasta, nr 7, s. 15.
 6. TTG [Głuszko T.], 1999. Jaskinie o krok od plaży, 30 dni, 8(10), s. 74-45.

Otwór jaskini Przełaz do salki końcowej
Strop w salce końcowej Soczewka iłu węglistego

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15